Bannerbilde

Meld deg på Klimatilpasningsdagene 2019!

Meld deg på Klimatilpasningsdagene 2019!

Klimatilpasningsdagene 2019 gir økt kunnskap om tverrfaglighet og samspill, og er høyaktuelt for alle som er involvert i overvannsdisponering. Bli med!

Oppdatert:  12 september 2019

Her kan du melde deg på Klimatilpasningsdagene 2019, som arrangeres tirsdag 24. september og onsdag 25. september, på Clarion Hotel Air, like ved Stavanger lufthavn Sola.

Tverrfaglighet og samspill presenteres gjennom hovedbolkene;

  • overvannsdisponering i endring
  • utvikling av nye løsninger og systemer
  • planlegging
  • utbygging
  • drift og vedlikehold

Overvannsdisponering i endring

Overvannsdisponering er i utvikling. Vi ser på endringene vi står overfor, nye strategier og regelendringer som er på vei, blågrønn faktor som er på vei og som vil påvirke valg av løsning, samt måter å foreta innovative anskaffelser på.

Utvikling av nye løsninger og systemer

Behov utløser innovasjon. Mange nye løsninger er kommet på markedet eller er på vei. Vi vil belyse ny teknisk godkjennelse av overvannsløsning, overvannssystemer, rensesystemer for vegvann samt utnyttelse av regnvann.

Planlegging

Gode planer bidrar til gode løsninger. Vi belyser føringer som legges av offentlige aktører for disponering av overvann i strategier og planer, vi ser på integrert planlegging i utbyggingsprosjekter og vi gir et innblikk i hverdagen til landskapsarkitektene, de rådgivende ingeniørene og prosjekteringslederne.

Utbygging

Et godt resultat krever fordrer at en vektlegger kvalitet. Vi vil belyse hvordan overvannsdisponering ivaretas i store og mindre byggeprosjekt, og vi gir et innblikk i hverdagen til entreprenørene og anleggslederne.

Drift og vedlikehold

Selv det beste system trenger vedlikehold. Vi vil introdusere beskrivelser av overvannsssystemer, vise praktiske eksempler på drifts- og vedlikeholdsveiledere, belyse driftserfaringer samt gi et innblikk i hverdagen til de som driver med vedlikehold.

Klimatilpasningsdagene er bygget opp rundt en rekke korte foredrag, med innlagte pauser og rikelig anledning til å møte andre, og å utveksle erfaringer. I tillegg byr vi på en utstilling, samt festaften. Det blir også arrangert en ekskursjon til noen av de nyeste installasjonene av overvannsløsninger.

Du finner informasjon om Klimatilpasningsdagene her.
Informasjonen blir supplert etterhvert som detaljene blir klare, så følg med.

Meld deg gjerne på arrangementet den 24.-25. september 2019, velkommen skal du være!