Bannerbilde

Besøk oss på Bygg Reis Deg!

Besøk oss på Bygg Reis Deg!

Ha ditt på det tørre!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å skape bærekraftige samfunn innen 2030.  Bygg Reis Deg  2019 tar utgangspunkt i at byggenæringen både er en  bidragsyter til dagens problem, og en nøkkel til suksess for å løse utfordringene.

Vi i Skjæveland Grupen er delaktige i å løse utfordringene gjennom vår satsing på bærekraftige,innovative og effektive systemløsninger for overvannsdisponering.

Dette får du lære mer om på vår stand på Bygg Reis Deg messen 2019.

Besøk oss på Bygg Reis Deg 02-08 i hall E.