Bannerbilde

Renere betongheller!

Renere betongheller!

Nå produserer Multiblokk heller behandlet på en måte som gir renere overflate. Mindre grønske er mer trivsel!Multiblokks «Aktiv overflate» gir redusert vedlikehold. Prosessen som forebygger begroing bryter også ned NOx fra luften, og bidrar til bedre miljø.


Full valgfrihet

De første produktene med Aktiv overflate er Multiblokks Gangbaneheller i alle formater. Disse rause hellene gir uterommet et suverent, eksklusivt preg, leveres i grå utførelse og produseres i åtte størrelser. De største Gangbanehellene er hele 60 x 90 cm, de minste 15 x 15. Hver størrelse kan leve sitt eget liv, eller kombineres med andre.

Helt naturlig

Behandlingen som gir redusert groing på betonghellene er helt naturlig, og bygger på nanoteknologi. En væske som inneholder ørsmå partikler med Titandioksid påføres overflaten. Væsken trenger inn i betongoverflaten og fester seg til denne. Når UV-stråler treffer overflaten gjøres denne Aktiv.

Norsk teknologi

Forutsetningen for at effekten skal inntreffe er at overflaten får tilgang til dagslys og regn.

Aktiv overflate er utviklet av Joma, et norsk kompetanseselskap innen nanoteknologi. Det bygger på norsk teknologi og er tilpasset norske forhold. Vi har i flere år samarbeidet med Joma om utviklingen av riktig, tilpasset resept for å få en best mulig effekt for rensing.

Fakta:
Aktiv overflate reduserer begroing på betongoverflaten og bryter ned giftige NOx-gasser fra luften uten bruk av farlige kjemikalier.