Overflatebehandling med super-effekt

Flere av Multiblokks betongprodukter har Aktiv overflate. De har gjennomgått en behandling som gjør at overflaten bryter ned NOx-forurensning.
Stangelandsåna gangbaneheller aktiv 1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Behandlingen gir penere overflater og redusert vedlikehold over tid, samtidig som betongproduktene våre bidrar til å fjerne farlig forurensing. Årsaken er en fotokatalytisk overflatebehandling, kalt NOxOFF.

Det høres nesten ut til å være for godt til å være sant. Men det er reelt, og vel dokumentert, senest gjennom en real lifestudie på Frederiksberg fra 2020. Da ble 5.000 kvadratmeter vei og fortau behandlet med NOxOFF. Resultatet var 25 prosent reduksjon av NOx. Det er bra for mennesker, bra for miljøet – og effekten er størst om dagen, når folk er utendørs.

Stangelandsåna gangbaneheller aktiv 2
I dette prosjektet sentralt i Sandnes ble Gangbaneheller med Aktiv overflate, fra Multiblokk, valgt.

Bidrar til å redusere farlig forurensing

NOx er fellesbetegnelsen for nitrogenoksidene NO og NO2, og en vesentlig bestanddel av skadelig luftforurensning. NOx dannes i forbrenningsprosesser slik som i motorer, kraftverk, kjeler og industriprosesser med svært høy temperatur. NOx gir luftveislidelser, danner bakkenært ozon og sur nedbør. Direkte skadelige effekter av NOx er knyttet til svekket lungefunksjon og forverring av astma, samt luftveissykdomme. Bakkenært ozon er skadelig både for mennesker og vegetasjon, mens sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og blant annet fører til fiskedød.

Aktiv overflate: For miljøets skyld

Å være en del av løsningen

Alle Multiblokks gangbaneheller og stavheller behandles med NOxOFF. Fotokatalytisk overflatebehandling omgjør NOx til ufarlig nitrat (salter), som vaskes bort med regnet. Kunder som velger Multiblokks produkter behandlet med NOxOFF bidrar til å fjerne NOx lokalt. NOxOFF gir produktene en aktiv overflate i hele produktenes levetid (15 år+).

Kilde: Hva er NOx