Solid innsats gav rammeavtale

Måten Skjæveland Gruppen, gjennom varemerket Multiblokk, løste utfordringene på under pandemien, gjorde at selskapet har fått rammeavtale på leveranser til Lintho Steinmiljø i 2022.
20210907 095902
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Høsten 2021 møttes Christer Ludvigsen fra Ørland Transport, Jens Laland og Jan Herbert Sandsmark fra Skjæveland Gruppen, og Stina Lintho Lippestad fra Lintho Steinmiljø. Formålet var å evaluere sesongen så langt og å legge en plan for 2022.

– Det var ganske tøffe tak i belegningssteinsbransjen i 2021. Etterspørselen ble større enn de fleste produsentene kunne ivareta, i alle fall på korte varsler og bestillingsfrister. Med ett unntak; Multiblokk hadde lært av 2020, som var et tilsvarende år med tanke på salg og hadde startet oppbyggingen av varer på lager vesentlig tidligere enn de andre produsentene. Denne forutsigbarheten gav Skjæveland Gruppen senere en fleksibilitet som skulle lønne seg stort, innleder Stina Lintho Lippestad.

Ekstremleveranser

Landets desidert største aktør innen maskinlegging av belegningsstein fikk vinteren 2021 to hasteoppdrag med å etablere fortløpende utvidelser ved Covid-testsenteret på Svinesund. På under to uker skulle det planlegges og produseres 12 000 kvadratmeter permeabel belegningsstein, ikke bare én gang, men to!

– Her fikk vi virkelig syretestet hele prosessen og ikke minst logistikken. Men med «verdensrekorden» i å etablere dekker fort ved senterets første etablering i desember 2020 friskt i minne, så var det å arbeide videre på disse erfaringene for alt de var verdt - og det ble levert! beskriver hun, fornøyd.

Når alle VIL lykkes

Forsommeren 2021 stod Lintho Steinmiljø med en stor bestilling til Felleskjøpet og Starco på Gardermoen, for levering fra juni.

– Ingen av våre samarbeidspartnere på Østlandet kunne påta seg å levere, men igjen stod Multiblokk opp som en samarbeidspartner vi virkelig kunne stole på. Der hev de seg rundt og endret prioriteringen og ressursene i produksjonen på en måte som gjorde at vi kunne starte prosjektet som ønsket fra oppdragsgiveren vår, Jahr Transport AS, og totalentreprenøren Veidekke Logistikkbygg.

Alle ledd, fra salg til produksjon og ikke minst transport, trakk i vår retning. Vi kjente virkelig på at de alle VILLE at vi skulle lykkes med prosjektet, og ikke minst sørge for at verken vi – eller bransjen – fikk et skudd for baugen, i form av at kundene ville se at tilbudet av belegningsstein faktisk var begrenset, forklarer den erfarne daglige lederen.

Motiverende løsningsvilje

Utover sommeren og høsten 2021 tildelte østlandselskapet ytterligere prosjekter til Multiblokk, for levering på Østlandet. Da heldigvis med et annet, og mer normalt, utgangspunkt. Nå ble bestillinger satt i rimelig tid, og aktørene i kjeden fikk rom til å planlegge det inn i sine planer.
– I evalueringsmøtet høsten 2021 var alle partene godt fornøyde med både egen innsats, andres innsats og ikke minst samarbeidet. Det er så bra folk i alle stolene rundt både dette bordet (se hovedbildet) og ikke minst i alle posisjonene vi ikke ser i dette bildet, sier Lintho Lippestad begeistret. – Det er et samarbeid preget av JA, og det gir stor motivasjon for å arbeide videre med å selge inn våre felles løsninger.

Vinn-vinn for aktørene

Med et slikt utgangspunkt mener hun at alt lå til rette for å skape forutsigbare rammer for 2022.

– Nå er det enighet om at Multiblokk, sammen med BMC, er våre leverandører til Østlandsmarkedet i inneværende sesong. Det innebærer i praksis at Skjæveland Gruppen kan produsere gode partier til lager av industristein, for de vet at det får omløp. Det innebærer også at BMC, som er en liten fabrikk, får litt større pusterom mellom de store og krevende prosjektleveransene. Det er en situasjon både Skjæveland Gruppen og BMC er godt fornøyd med, sier storkunden.

Betydelige prosjekt allerede

Så langt i 2022 ser det ifølge henne ut til at det er markedet for permeable dekker som «vinner» mot tradisjonelle dekker og asfalt. Allerede halvvegs i mars var det beskrevet over 54 000 kvadratmeter Multilock Dren, fordelt på ulike prosjekter på Østlandet. Og sesongen var da ennå ikke i gang. Hun anslår at de vil kommer opp i ca. 80-100 000 kvadratmeter belegningsstein levert av Ørland Transport, fra Skjæveland Gruppen/Multiblokk i Sandnes, til prosjekt i regi av Lintho Steinmiljø i 2022.

– Det aller første nå er ferdigstillelse av Starco. Det ble påbegynt i fjor, og fra påske av går vi gang med nye prosjekter, stråler Stina Lintho Lippestad, daglig leder av landets største aktør på maskinlegging av belegningsstein, Lintho Steinmiljø.