Stengt for jordfuktig betong

Multiblokk leverer ikke lengre jordfuktig betong fra Vagleskogveien 10. Det arbeides med en løsning.
Jordfuktig betong Landskapsentreprenørene AS 6
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Håpet er at vi igjen kan levere jordfuktig betong. Dette vil tidligst være tilgjengelig vår 2024.

Ny informasjon kommer så snart dette er avklart!