Alle permeable produkter

Multiblokk produserer permeable belegningssteiner og heller for alle behov. Aktuelle områder er oppstillingsplasser for busser og andre nyttekjøretøy, innendørs og utendørs parkeringsområder, industriareal, gangstier, offentlige områder som veier, torg og forsamlingsområder, med mer.
3649
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Plaza

Plaza er store solide betongsteiner på 20 X 20 cm, i 7 cm. tykkelse.

Plaza-steinene gir et robust og røft underlag. Betongknastene på sidene gir god retningsstabilitet, Plaza er derfor velegnet også på areal som utsettes for store vridningskrefter.

Plaza produseres med to ulike fugebredder. Den trangeste fugen er 5 mm, noe som gir 3,2 prosent åpent areal for direkte vanndrenering.

3640
Plaza fra Multiblokk er lagt med smal fugebredde i parkeringen og nedkjørselen til denne ved Høghuset på Bryne.

Plaza Dren

Plaza Dren er Plaza-steinen lagt med bred fuge. Den er 11 millimeter, hvilket tilsvarer 7,2 prosent åpent areal.

I Sandnes sentrum ble Plaza lagt både med smal og bred fuge på Bystasjonen i 2014. Der ble den brede fugen benyttet i kjørefeltet, som er etablert uten tilknytning til tradisjonelt kommunalt overvannsnett.

2784
Plaza lagt med bred og smal fuge i Vågsgata i Sandnes sentrum i 2014.

Multiloc Dren

Multiloc Dren er en industristen, med høy bære- og lastefordelingsevne. Den tåler store vridningslaster, er motstandsdyktig og er spesielt egnet for arealer som parkeringsplaser, konteiner- og bussterminaler, gater, lagerdepot og så videre. Multiloc Dren gir hele 12 prosent åpent areal. Blant fordelene med Multiloc Dren er at jo flatere terrenget er, jo bedre blir dreneringen.

Multiloc dren produseres i to dimensjoner: 222 X 109,5 x 222 mm X 80 mm samt 222 X 109,5 x 222 mm X 100 mm.

414
På et industriareal i Egersund er 12 mål dekket med den permeable industristenen Multiloc Dren fra Multiblokk.

Gangbaneheller

Multiblokks rause Gangbane-serie er i forbindelse med et pågående prosjekt i Havneringen i Sandnes sentrum utvidet med tre nye betongsteiner. Dimensjonene på disse nye medlemmene av Gangbane er henholdsvis 15 X 15 cm, 15 X 30 cm og 15 X 45 cm. De nye permeable steinene utformes slik at de kan legges tett, eller med 6 mm fuger. Infiltrasjonen skjer i de brede fugene. I Havneparken skal de permeable betongsteinene legges i fallende lengde i en fargekombinasjon av koks og grå.

Havneparken Ganbane Dren
Ved praktbygget til Sandnes Sparebank i Havneparken i Sandnes ligger Gangbane Dren, som ble utviklet for dette prosjektet.