Belegningsstein mot regnvann

Multiblokks belegningsstein Plaza har en form som gjør at regn- og smeltevann renner ned i fugene mellom steinene. Plaza er en permeabel belegningsstein som er utformet for å drenere ned vann som ellers kan skape problemer.
1 Permeabel stein legging
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I innkjørselen, på gårdsplassen, i gangstier og terrassen kan det samle seg regnvann. Regelen er i hovedsak at dekker skal ha fall fra huset for å forebygge at vann renner inn mot grunnmuren. Men det kan jo være andre områder i hagen hvor vannet samler seg og skaper problemer.

En løsning kan være å bygge om området slik at det dannes fall. I området hvor nedbør skal dreneres på egen gårdsplass kan et alternativ til grus være å legge det som heter "permeabel belegningsstein", for eksempel Plaza fra Multiblokk.

Velegnet Plaza-stein

Permeabel belegningsstein egner seg både i offentlige områder og i privathager, som et alternativ til ordinær belegningsstein. Når vi nå får kraftigere regnskyll, kan selve vannmengden bli en utfordring, ikke bare i veier og gatetun, men også i hager.

Plaza betyr torg eller plass. Denne betongsteinen er litt større enn vanlig belegningsstein og har solide knaster på sidene. Derfor er den ekstra retningsstabil, og egner seg blant annet i områder hvor en snur bilen. Plaza har to ulike fugebredder. Den smale er 5 mm, den brede fugen er 11 mm. Begge er laget for å fjerne regnvannet fra overflaten.

For at vannet ikke bare skal bli stående i fugene må oppbygningen under den permeable steinen gjøres riktig. Det er ikke noe hokkus-pokkus ved dette. Den eneste forskjellen er at en ikke kan bruke vanlig settesand under belegget. Under permeabel belegningsstein må det være et settelag som ikke inneholder finstoff.

"Finstoff" er "pulveret" i sanden. Dette vil stenge for vannet slik at det ikke trenger ned i bakken. Under permeabelt dekke skal en benytte renvasket "småstein" i en bestemt størrelse både i oppbygningen og settelaget. Også i fugene mellom de permeable steinene må det benyttes småkornet masse uten fugesand. Det handler om småstein, verre er det ikke. Her kan du lese en artikkel om løsningen, og steinforhandleren skal kunne forstå alle fagtermene.