Betongdekke når det gjelder

Et gårdstun utsettes for massiv kjøring og tungtransport året rundt og i allslags vær. Slike forhold stiller ekstra høye krav til dekket. Betongstein fra Multiblokk tåler utfordringen.
Gangbaneheller planteskole Hermansen Planter 5
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Hos Thor Jan og Trond Hermansen på Voll, på Jæren, ligger belegningsstein. Far og sønn driver en omfattende planteskole; Hermansen Planter AS. I tillegg har de slaktegris, og driver med korn- og grasdyrking. Gården rommer flere store bygg, og med den omfattende driften følger mye kjøring.

De har valgt betongdekke fremfor asfalt av flere årsaker.

Drenering i fugene

På fremsiden av boligen ligger betongsteinen fortsatt på paller. De prioriterte å legge det solide dekket der det trengtes mest først, og det er i området ved planteskolen. Mellom radene av trær i potter ligger Gangbaneheller fra Multiblokk. Det gir tørr og solid tilkomst. Sommeren og høsten har vært usedvanlig regnfull, og pottene står til dels i vann. Men gangarealene er tørre og fine.

De har også lagt betongstein i deler av en av lagerhallene. Det er ikke til å unngå at det følger vann inn i hallen når de frakter inn planter og redskap.

Takket være fugene mellom betongsteinene trekker fuktigheten ned i grunnen. Hvis de hadde gjort jobben nå, med den erfaringen de har høstet, ville de lagt mer betongstein i hallen, nettopp fordi vannet dreneres ned i fugene. Alternativt kunne de ha valgt å bruke et permeabelt dekke. Det kan du lese mer om her.

Gangbaneheller planteskole Hermansen Planter 2
Gårdbruker og planteskoleeier Thor Jan Hermansen skal legge mer betongstein på gården sin.

Langt sterkere dekke

Det var under et besøk i Nederland at far og sønn så at belegningsstein var mye brukt på planteskoler. Selv har de lagt om lag tre mål betongstein mellom planterekkene, på fremsiden av hallene og i kjørearealene.

– Vi har ikke angret en dag, sier Thor Jan Hermansen.
– Det er bare fordeler med betongsteinen, mener han.

Eieren er rask til å beklage at ting ser litt ruskete ut i regnværet senhøstes. Samtidig er det under slike forhold det virkelig gjør seg med belegningsstein og heller. På tett grusdekke eller asfalt ville det ha vært vanndammer. Dekket av betongstein er lyst og fuktig, men uten at nedbøren har samlet seg noe sted.

Det viktigste argumentet for belegningssteinen av betong er likevel styrken, og det faktum at dekket kan utbedres, uten at en får nye og skjemmende skjøter. Skulle det oppstå behov for å grave i bakken, er det bare å løfte opp steinene og legge de ned igjen.

Gangbaneheller planteskole Hermansen Planter 6
Betongsteinen fra Multiblokk er klar til å også dekke gårdstunet.

Gir godt inntrykk

– Tunet bør se godt ut og være lett å holde rent. Under bruk er det ikke til å unngå at tyngre redskap kan dette ned og lage søkk, forklarer han.

I asfalt ville det fort blitt skjemmende hull. Skulle det bli skader i betongdekket, må en i verste fall bytte ut noen steiner. Etter reparasjonen vil utbedringen knapt være synlig. Dessuten er betongdekket langt mer motstandsdyktig mot slitasje, og tåler mer punktbelastning i varmen enn det asfalten gjør.

Samtidig fremhever han at et areal dekket av belegningsstein er langt finere å se på enn asfalt. Det er lysere og triveligere. Vedlikeholdet er også viktig. Betongdekket soper de enkelt og greit med en børste på minilasteren.

Arbeidet har de driftige eierne valgt å gjøre selv. Godt grunnarbeid er avgjørende, men det måtte de ha utført uansett.

Gangbaneheller planteskole Hermansen Planter 3
Når lavtrykkene står i kø er det godt å likevel kunne gå tørrskodd mellom trærne i planteskolen på Jæren.