Bevisst bruk av belegg

På Lurahammeren ligger et nytt boligkompleks lunt, skjermet, og solrikt. Her er blant annet småhus på rekke og rad, med en lekeplass midt innimellom.
11370
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Inne på feltet er større leilighetsbygg med fint opparbeidet fellesområde, og en fjellrygg mot øst.

Veidekke har stått for hele utbyggingen. Stangeland Maskin AS har hatt grunnarbeidene, inkludert utendørsanlegg og i dette tilfelle også fjellsikringen.

Vi besøker området på grunn av dekket. Den beviste bruken av belegningsstein og heller binder sammen arealet, samtidig som det gir variasjon.

I gårdsrommene har Stangeland Maskins gartneravdeling lagt tromlet Gråmix fra Multiblokk.

Tunet er trivelig

Samme betongsteinen er benyttet i gangarealer ved leilighetsbyggene. I oppholds- og fellesarealene ligger betongheller. Variasjonen er fin.

Et helt likt dekke kunne ha blitt ensformig her. Nå binder utegulvet arealene sammen, samtidig som de ulike produktene markerer ulike soner.

Belegningssteinen markerer også tydelig forskjellen mellom gang- og kjøreareal.

11372
Det store utegulvet på fellesarealet er dekket med heller, og har et staselig preg. På gang- og sykkelarealene ved byggene ligger den tradisjonelle belegningssteinen Multimix fra Multiblokk.