Det går heldigvis unna med Multiloc

Norsk Stål, Norges ledende leverandør av stål og andre metaller, skal inn i nytt lokale. Da har uteområdet svært mye å si.
Multiloc for Norsk Stål Sola Hage Anlegg 6
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Det pågår omfattende arbeider i næringsområdet på Kverneland for tiden. Utenfor det nye storbygget til Norsk Stål har Sola Hage & Anlegg AS ansvar for et nytt industristeinsdekke av Multiloc.

Anleggsgartnerfirmaet, ledet av Martin Sveinsvoll, har allerede lagt 4000 kvadratmeter Multiloc utenfor nabobygget hos Hesselberg Maskin AS. Uteområdet hos Norsk Stål skal dekkes med 8 – 9000 kvadratmeter industristein.

Multiloc for Norsk Stål Sola Hage Anlegg 2
Sola Hage & Anlegg legger tre billass med Multiloc til dagen, for Norsk Stål.

Arealet etableres som oppstillingsplass for maskiner og annet. Norsk Stål ønsker industristeinsdekke fordi dette tåler punktbelastning og slitasje på en helt annen måte enn det alternativet asfalt gjør.

To mann og en maskin er i full fart på sørsiden av tomten under besøket vårt. En truckfører veksler rutinert mellom å kjøre frem nye paller med belegningsstein, og å losse en lastebil fra Multiblokk.

– Vi har sagt at vi skal legge tre billass til dagen, kommenterer Sveinsvoll nøkternt.

– Og det klarer vi.

Han har satt av to uker med effektiv legging. I innkjørselen skal det benyttes koksgrå Multiloc. Åpningen er 1. juli.

– Vi har ikke all verdens tid, men det går unna dette.