Fine Skeiane ungdomsskole

Skolen i Sandved bydel i Sandnes har de siste årene gått gjennom en totalrenovering og utvidelse. Entreprenør Bjelland as har hatt ansvaret for grunnarbeidet, og se så fint det er blitt!
11346
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Det drenerende dekket av Borg gressarmeringsstein egner seg i areal hvor det tidvis kan være bilkjøring.

Det første du møter på vei mot inngangspartiet er en oval rundkjøring. Der ligger vår drenerende betongstein Borg Gressarmeringsstein, et produkt som virkelig egner seg i areal hvor det tidvis kan være bilkjøring. Ved inngangspartiet, i soner med gangsti og sykkelparkering, ligger solide Gangbaneheller i flere format.

Aros arkitekter, ved Terje Børsheim, har tegnet hele uteområdet, inkludert leggemønsteret for Gangbanehellene. Bjellands formann Einar Espedal forteller om prosjektet.

11344
Gangbanehellene i stipemønster danner et staselig inngangsparti til den oppgraderte skolen.

– Det var et spennende mønster og resultatet er fint, men det var ikke helt uten utfordringer leggemessig, sier han.

På langs er det gjennomgående fuger, men fordi formatene er ulike skulle fugene helst ikke treffe hverandre på tvers. De har lyktes, arbeidet ser riktig godt ut.

Betongbelegg hever kvaliteten.