For trivelig bomiljø: Industristein midt i veien

En liten «landsby,» lett inspirert av gamle gårdstun, er blitt et trivelig boområde på Sola. Lune fellesareal mellom husene gir rom for et rikt sosialt liv. Der er belegningsstein for industribruk valgt fremfor asfalt.
Multiloc-i-vegen-Skadberg-1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I realiteten er Norge et ungt land når det gjelder urbane løsninger. Vi kommer stort sett ”fra landet”, og det er i hovedsak de siste generasjoners nordmenn som har bodd i by. Det preget utbyggingen som startet etter krigen og som varte til plassmangelen tok oss. Eneboliger plassert med høvelig avstand, midt på store tomter, og med gjerder og halvhøge hekker mot naboer og resten av verden utenfor. Slikt fremmer ikke sosiale løsninger.

På Sola har utbyggerne valgt den motsatte løsningen. Så merkelig det kan høres, minner de moderne tun-inspirerte byggene på Sola om små byer i Sentral-Europa og Sør-Europa. I Italia, for eksempel.

Lett å treffes

Helen & Hard, ett av landets mest kjente og anerkjente arkitektfirma, har utformet og planlagt boligområdet Skadbergbakken. Her bygger Block Watne til sammen ca. 220 boenheter fordelt på leiligheter, tre- og fire- mannsboliger, rekkehus og eneboliger. Alle boligene i prosjektet er selveierboliger. Denne lille ”landsbyen” er lett inspirert av gamle gårdstun. Tunene skal være levende, sosiale møteplasser og stedet barna leker mens de voksne hygger seg sammen over en kopp kaffe.


965
Geir Kyllingstad fra Block Watne

Alle boenhetene har parkering for egen bil i nærheten. Gjeste-parkeringsplassene er samlet ved tunene, beboernes parkering er integrert i boligene på egen tomt eller i underjordiske fellesanlegg.

Felles for alle parkeringsplassene er at de vender inn mot tunene, det samme gjør inngangsdørene. Slikt øker mulighetene for å treffes i løpet av dagen.

– Alle lekeplassene er også i tilknytning til tunene. Hvert tun har et tuntre, og vi har lagt vekt på at det skal være bord og benker og naturlige steder å sitte sammen, viser prosjektleder Geir Kyllingstad fra Block Watne.

Belegningsstein i tun

Alle tunene og vegene på innsiden av det som defineres som et tun, blir belagt med industristeinen Multiloc fra Multiblokk. Belegningssteinen gir et helhetlig samlende uttrykk, og viser at ”dette er en del av tunet” på en helt annen måte enn asfalt ville ha gjort. Hvis tunene og deler av hagene var dekket med belegningsstein, og bilvegene gjennom tunene var dekket av asfalt, ville de sorte brede feltene delt opp arealene og virket helt motsatt av samlende.

– Vi vil at du skal legge merke til at nå går du inn på tunet. Det å bruke belegningsstein her er et meget bevisst valg. Det er kommunen som skal overta driften av vegene. Vi måtte gå noen runder med det offentlige før vi fikk klarsignal for å velge Multiloc. Men selv er vi helt overbevist om at dette er riktig, forklarer Geir Kyllingstad fra utbygger Block Watne.

Hovedkonseptet er at husene organiseres rundt ulike tun langs intern adkomstvei. Hvert tun skal ha en egen identitet, og det skal understrekes i materialbruk, fargebruk, møblering og belysning.

Fakta

Et tun definerer et nabolag.

Bebyggelsen som er organisert rundt et tun skal ha et felles uttrykk. Tunet er et fellesområde og skal være et naboskapsrom.

Industristeinen Multiloc fra Multiblokk ble valgt fordi den er solid nok til all biltrafikk. Den tåler faktisk hard medfart bedre enn det asfalt gjør. I tillegg skaper den et sosialt preg i boområdet.