Fordrøyende uterom på tak fenger

Nedbør må i størst mulig grad håndteres der den lander. Fordrøyning på tak er en potensielt meget god løsning, som tilfører bygg flere tilleggsverdier. Derfor har Multiblokk, i samarbeid med solide partnere, arbeidet frem et fordrøyende tak som presenteres under merkevaren Urbane Uterom.
Urbant uterom m sedum
Tekst: Inger Anita Merkesdal

De fordrøyende takene er basert på løs Leca, som dekkes med permeabelt belegg og beplantes. Regnvannet lagres primært i den knuste Lecaen, og slippes langsomt ut til avløpet. Multiblokk har utviklet en svært lett prototype av permeabel betongstein, til bruk nettopp på fordrøyende uterom på tak.

Grønne tak, gjerne av sedum - en planter som magasinere regnvann, er en god løsning som brer om seg. Ved å tilføre et permeabelt betongdekke i tillegg, til sitteområder, bruks- og gangareal, tilføres taket betydelige tilleggsverdier. Fordrøyende flerbrukstak kan du lese mer om her.

Plaza lett tak bygg reis deg messe 8
Daglig leder i Multiblokk, Rune Egeland (delvis med ryggen til) i samtale om Urbane Uterom.

Positiv oppdagelse

Partnerne presenterte Urbane Uterom på Bygg Reis Deg-messen på Lillestrøm i oktober. Målet var å vekke interesse for de fordrøyende takene, og å knytte kontakter som resulterer i pilotprosjekt. I etterkant har Multiblokk noen potensielle prosjekter på blokken.

– Dette er bygg hvor det er aktuelt å bruke fordrøyende uterom i kombinasjon med andre løsninger, forklarer daglig leder hos Multiblokk, Rune Egeland.

– En interessant faktor er at mens vi dro til på messen for å formidle fordrøyende funksjoner på tak, var flere av de vi snakket med også opptatt av fordrøyningen på tak som en av faktorene i en helhetlig overvannsløsning, beskriver han.

En rekke løsninger

Dette er spesielt interessant fordi det går rett til kjernen av det arbeidet Skjæveland Gruppen, som Multiblokk er en tredjedel av, gjør innen overvannsdisponering.

- Vi i Skjæveland Gruppen arbeider for å fremme helhetstanken i overvannsarbeid og har en rekke forskjellige løsninger som kan benyttes i ulike kombinasjoner, forklarer Egeland.

Han nevner i fleng en mengde forskjellige permeable belegg, grønne vegger, regnbed og plantekummer, infiltrasjonskummer og -rør, prefabrikkerte fordrøyningsmagasin og fordrøyende tak.

Stedstilpasset system

– Det er nettopp kombinasjonsmulighetene som gir de optimale løsningene. Når vi har så mange forskjellige verktøy for overvannsdisponering kan vi bygge system nesten som når en bruker Lego. Det handler om å kombinere de kjente faktorene; kravet om begrenset påslipp, mengden vann som kommer inn på eiendommen og grunnforholdene. Basert på dette kan vi sammen med kunden finne frem til de optimale kombinasjonene, understreker den daglige lederen i Multiblokk.

Plaza lett tak bygg reis deg messe 7
Urbane Uterom vakte stor interesse på Byg Reis Deg messen i Lillestrøm. Mange som stanset for å snakke om fordrøyende tak ser på løsningen som en del av en plan for helhetlig overvannsdisponering.

Solid partnerskap

Her og nå har de ikke landet noen avtale om pilotprosjekt på tak, men det er en klar forventning om at noen av prosjektene de er i dialog om vil bli realisert. Noen er lokale, de fleste er i Tigerstaden.

Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050, det samme er Leca Norge. De fordrøyende uterommene på tak ble utviklet gjennom partnerskapet i forskningssenteret. Klima 2050 har publisert en artikkel om Urbane Uterom på tak, som kan gi mindre flom. Den ligger her.

Selve prosjektet Urbane Uterom kan du leser mer om her.

Detaljer fra utstillingen om Urbane Uterom