Forenklet, forbedret og forfrisket med betong!

Hva gjør man når hagen er preget av tidens tann og en ikke lenger klarer det krevende vedlikeholdet? Da forandrer man hagen!
Forskalingsblokk Splitt Topphelle Aktiv Hage Anlegg
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Det gjorde eierne av dette uterommet, som ligger i et etablert byggefelt i Stavanger-traktene.

– Dette er en eldre hage, med blant annet en stor gammel terrasse, som var bygget opp med store steiner i forkant. Terrassen var til forfall og natursteinsmuren tok mye plass, forklarer Magnar Reilstad i Aktiv Hage & Anlegg.
Han har, i godt samarbeid med hageeierne, forvandlet hagen til et bruksvennlig hagerom.

Lettstelt og litt luksus

Forenklet vedlikehold var førende i utformingen og valget av både materialer og løsninger.

Aktiv Hage & Anlegg gjør det meste, og er opptatt av tett og konstruktivt samarbeid med eierne.

I denne hagen startet de med å fjerne den gamle terrassen, så grov de seg ned til kjellernivå og støypte en full kjeller med garasje. Vinterstuen er montert oppå garasjen. Utenfor vinterstuen er det bygget en platting, som gradvis trappes ned til bakkenivået.

Dette gir ekstra brukskvalitet til boligen, samt bedre kobling til uterommet.

Samtidig som de ville danne etasjer for å bryte ned høydene, var anleggsgartnerfirmaet opptatt av å skape variasjon og gi mest mulig bruksareal.

Velg variasjon

En stedstøpt betongmur ville gitt et trist og monotont preg.
– Naturstein gir fin variasjon, men det ville tatt mye mer plass og «spist opp» en viktig del av tomten, beskriver Reilstad.

– Vi valgte å bruke Multiblokks forskalingsblokker med splitt, og avsluttet med toppheller, også med splitt. Disse produktene er rustikke, og gir et resultat med mye liv i. Dessuten er de enklere og mindre plasskrevende å bygge med, forklarer han.
I hagen var det også en noe arbeidskrevende plen. Den er beholdt, men også der er vedlikeholdet forenklet.

Belegningssteinen som er brukt på gangstien er Multimix Gråmix fra Multiblokk.

Trinn for trinn

Rundt eiendommen er det bygget en mur av Forskalingsblokk Splitt, med topphelle øverst. Rundt plenen er det lagt belegningsstein på innsiden av muren, i flukt med plenen. Dette er en genial løsning for klipping med robotgressklipper. Også bedene er utformet for at de skal være enkle å holde. Her slipper en å gå ned på knærne for å luke.

– Det skal være greit å stelle en frodig hage, også for de som eventuelt har vondt i ryggen, eller andre plager. Disse bedene var det lett å forme med Multiblokks stein, forklarer den erfarne hage-mannen i Aktiv Hage & Anlegg.

– Hadde dere alle planene klare på forhånd?
– Vi liker å ta utgangspunkt i eiernes ønsker, så redigerer vi disse og fyller på med resten. Etter hvert som arbeidet skrider frem, ser en gjerne nye muligheter. Da justerer vi planene underveis, for å hjelpe kundene slik at de blir mest mulig fornøyd.