Forskalingsblokk Splitt: Slik blir den til!

Forskalingsblokk Splitt støpes i former som sikrer at alle blir identiske. Så deles de i to, og får hver sin helt unik bruddflate.
Forskalingsblokk splitt produksjon 7
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Forskalingsblokk Splitt har en dekorativ fasade, hvor hver blokk er unik. De benyttes på samme måte som øvrige Forskalingsblokker, og egner seg blant annet til støttemurer i hagen.

Med på filmen og på bildene er Kurt Helland og Håvard Hoberstad.

Blant fordelene med fabrikkproduksjon er tempo, effektivitet og kvalitet. Moderne fabrikker for betongproduksjon er så automatiserte som mulig. Vi legger vekt på å ha stålkontroll på alle detaljene. Samtidig er råstoffene noe så enkelt og grunnleggende som sand, vann og sement.

Rett skal være rett; sement er ikke utelukkende enkelt, men funksjonen er forståelig nok. Sement får sand og vann til å binde seg, og med det skaper vi betongprodukt. I produksjonssammenheng heter sand tilslag, og i vår produksjon er vannmengden et helt avgjørende tema.

Våt versus tør betong

- I betongvareproduksjonen skiller vi mellom tørrbetong og våtbetong. Mest vanlig er produksjon med våtbetong. Tørrbetongproduksjonen er så å si en egen vitenskap.

- Multiblokks belegningssteiner, heller og betongblokker produseres med tørrbetong.

- I produksjonen vår blandes tilslag, sement og vann til betong, som helles i former under vibrasjon. Formene vibreres så kraftig at massen komprimeres, og så er produktene ferdig formet.

Fakta

Forskalingsblokk-fakta

Som de fleste andre produktene våre støypes forskalingsblokkene i former under vibrasjon. Standard blokken vår, på 50 x 20 cm, produseres med 12 blokker på hvert brett. Anlegget vårt er blant Europas mest automatiserte., og i løpet av en time produserer vi 111 brett med standardblokker.

Veskeinnholdet i betongen som brukes til forskalingsblokkene våre er 5,3 til 5,7 prosent. Det er avgjørende at fuktprosenten er stabil, for å oppnå riktig kvalitet.

Når forskalingsblokkene er ferdig støpt føres de inn i herdekammeret vårt, og står til herding i minimum 15 timer. Derfra fraktes blokkene ut for å bli satt på paller. Så rulles de ut, hentes av en truckfører og kjøres til lagring ute.

Forskalingsblokk Splitt støpes i doble former og deles etterpå i en automatisert produksjonslinje. Prosessen sikrer at hver eneste blokk får en unik bruddflate.

Trappetrinn med splitt, Splitthelle, og Aneto er andre produkter vi i Multiblokk leverer med vår populære levende overflate.

Forskalingsblokk Splitt har en dekorativ fasade, hvor hver blokk er unik. De benyttes på samme måte som øvrige Forskalingsblokker, og egner seg blant annet til støttemurer i hagen.