Heller på nye Gamlingen

«Gamlingen», Stavangers kjære utendørsbasseng, måtte rives for å gi plass til et storstilt veiprosjekt. Nå er det nye utendørs svømmeanlegget klart. Det heter selvsagt Gamlingen.
Heller fra Multiblokk Gamlingen 12
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Hovedbassenget er 25 meter langt, to meter dypt og har seks baner. I tillegg rommer anlegget et 60 cm dypt barnebasseng på 123 kvadratmeter, samt et babybasseng, gode dusjanlegg, tre badstuer og en trivelig kafé. Anlegget er en kraftig fornyelse i forhold til det gamle, som uansett trengte oppgradering.

Påkostet anlegg

Stavanger kommune har valgt varmepumper basert på bergvarme til oppvarmingen, og har lagt inn flere andre kvalitetsløft. Etter ønske fra svømmeforeningen Gamlingens venner vil stien fra garderobene til bassenget holdes oppvarmet vinterstid.

Bjørns Hage har lagt ca. 1 900 kvadratmeter heller fra Multiblokk mellom bygget og bassengene. Formatet er 40 x 20 x 5 cm.

Det arbeidet ble ledet av anleggs- og driftsleder Geir Varhaug, som beskriver oppdraget.

Her er kunst, grønt gress, tiltalende basseng og heller i skjønn forening.

Fornøyd formann

– Forsinkelser i prosjektet gjorde at vi kom i gang tre måneder senere enn planlagt. Å ta igjen tapt tid når en samtidig har mange andre anlegg på gang, er alltid en utfordring. Men vi har gode folk, og de har stått på, så dette har gått godt.

I tillegg har Bjørns Hage satt ned omtrent 220 meter betongkantstein, og lagt varsel- og ledeheller.

– Har det vært utfordringer underveis, for eksempel i forbindelse med de oppvarmede gangstiene?

– Nja …. Det var noen steder hvor det tok lengre tid å legge hellene. Men som sagt; vi har flinke folk, så det er rart hva de får til! Dessuten har Multiblokk vært utrolig gode. Da vi manglet stein sto de på og produserte det de kunne for at vi skulle komme i mål. All ære til dem. Det skal de sannelig ha, det er «minste føre» når en har slike samarbeidspartnere!

Heller fra Multiblokk Gamlingen 18
Det er også lagt ledelinjer av betong i dekket av betongheller.

Fakta


Det er en økt bruk av heller for tiden, og det er flere fordeler med disse betongsteinene: Når hver enhet har et større areal, blir det færre fuger. Det forenkler vedlikeholdet. Større format er raskere å legge, og de får mindre områder til å se større ut.

Hellene Bjørns Hage har lagt på Gamlingen er 40 X 20 X 5. Dette formatet leverte Multiblokk tidligere kun til prosjekt. Nå er også disse en del av det ordinære produktsortimentet hos Multiblokk.