Hotell med permeabelt industristeindekke

Hotel Pond er Qualitys nye prestisjeprosjekt i Stavanger-Sandnes området. Nybygget er et komplett fullservicehotell med konferanseanlegg, og en avslappende, hyggelig atmosfære.
Hotel Pond Multiloc Dren 4
Tekst: Inger Anita Merkesdal

På Forus, omgitt av bygg i omtrent samme høyde, farge og omfang, skiller The Pond seg ut som et kvalitetsprosjekt der det skinner med sin med sin karakteristiske, dype gullfarge.

Hele inngangspartiet, parkeringsarealet på fremsiden og et større område på baksiden er dekket av kvalitetssteinen Multiloc Dren fra Multiblokk. Dette er en permeabel belegningsstein med industristein-styrke.

Hotel Pond Multiloc Dren 3
Ved å benytte den permeable industristeinen, unngikk en de unødige belastningene ved å etablere et fordrøyningsmagasin.

Multiloc Dren er en drenerende betongstein med gode funksjoner

LOD i praksis

Byggherre er Bakke Bygg, Stangeland Maskin AS har hatt ansvaret for alt grunnarbeidet, mens Dimensjon AS utførte beregningene.

– Denne tomten ble omregulert til et nytt formål. I den forbindelsen ble det stilt litt strengere krav til overvannshåndteringen enn det er på tomtene rundt. Vi vurderte flere alternative løsninger, før vi foreslo et permeabelt dekke på alle flatene. Dermed sparte vi inn et fordrøyningsmagasin, som ellers ville ha vært den naturlige løsningen, forklarer VA-ingeniør, Per Helge Ollestad. Han var Dimensjons prosjektleder for The Pond.

Den lokale infiltrasjonen ble forsterket ved at det ble montert ifs-kummer i de grønne arealene.

Hotel Pond Multiloc Dren 2

Annerledes oppbygging

Willy Erga var Stangeland Maskins formann på prosjektet.

Istedenfor tradisjonell oppbygging som under tett industristein eller asfalt, avsluttet de med pukk og singel, uten finstoff, under det permeable dekket.

– Var det noen utfordringer knyttet til jobben?

– Nei, det var ingen utfordring og alt gikk helt greit. Men det er viktig å løfte pukk-laget så høyt som en bare kan opp mot underkanten av disse steinene. Da får en det fineste resultatet.

De la ut et 40 cm tykt lag 20 -120 pukk, og for å mette og tette den grove pukken, avsluttet vi med 4 cm singel, 4 -16.

Særs god løsning

– Pukk er mye mer stabilt enn singel. Av hensyn til stabiliteten bør det øverste laget være så tynt som mulig, mener han.

– Og hva nå da, når det er ferdig?

– Jeg synes dekket med permeabel belegningsstein utenfor The Pond ble skikkelig fint. I forhold til overvannsproblematikken er dette avgjort en særs god løsning som jeg har stor tro på, svarer formannen hos Stangeland Maskin, Willy Erga.

Maskinleggingen av Multiloc Dren ble utført av Lintho Steinmiljø AS, som har rikelig erfaring med maskinlegging av blant annet denne permeable industristeinen fra Multiblokk.