Industristein i nordfylket

Det er ganske fornøyelig å frakte 8 – 10 lastebillass Multiloc over Boknafjorden, hver dag, i ukesvis. Særlig når vi kjenner bakgrunnen.
Valgte Multiloc til Husøy Karmøy 25
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Dette handler om gode relasjoner og konstruktivt samarbeid, samt riktig kvalitet og pris. I Aksdal og på Husøy maskinlegger Linthos folk industristeinen Multiloc, i velkjent tempo – og i veldige mengder.

– Dette er det tredje prosjektet vi gjør for Vassbakk & Stol på Karmsund havn i løpet av ett år nå. På disse tre prosjektene nærmer vi oss 40 000 kvadratmeter industristein, forteller Stina Lintho Lippestad, daglig leder i Lintho Steinmiljø AS.

Konstruktivt kundeforhold

På Karmsund havn legges Multiloc 10 cm. Dette arbeidet er en forlengelse av Karmsund havn, i et prosjekt som startet våren 2019. Lintho Steinmiljø har en stabil arbeidsgjeng, som er vant med å jobbe på Vestlandet. Men fremfor å rose eget mannskap, berømmer Stina Lintho Lippestad kunden sin.

– Vassbakk er en super oppdragsgiver. De er tydelige og har avgjort krav og forventinger, men hvis du bare leverer som du skal, sørger de for alt det andre. Så dette trives vi virkelig med, understreker hun.

I tillegg til disse tre prosjektene, som er forhandlet separat selv om det er til samme kunde, maskinlegger Lintho nå 16 500 kvadratmeter Multiloc på Aksdal. Der etableres Transportsentralen Nord-Rogaland (TNR). Steinleggingen startet før årsskiftet, og skal være ferdig i uke 8.

Argumenterer for betong

Konsulent Thore Yrke er byggeleder for TNR, og samtidig prosjektleder med økonomiansvar. Han bidro også med anbefalinger under forarbeidet. Byggestart var i september, innflytting blir 1. mars. Selve bygget er 6 500 kvadratmeter. På uteområdet skal slisserenner samle opp overvannet fra industristeindekket.

– Skal vi ha asfalt? spør byggherren ofte. – Nei, vi skal ikke det, svarer jeg, forteller Yrke.

– Når jeg så forklarer hvorfor, går de for belegningsstein. På disse dekkene er fall mot sluk et vesentlig tema. Belegningsstein tåler punktbelastning, og vannet kan ledes til slisserenner. Enda bedre blir det hvis du bruker permeable dekker, da kan du gi blaffen i alt som handler om fall. Også prismessig kommer betong godt ut. Skal du ha et dobbelt lag asfalt, så begynner det å koste, forklarer den erfarne konsulenten.

Jobber godt sammen

Det er tredje gangen han bygger for TNR. Forrige gangen hadde vi et års byggetid, nå er de nede på nesten halvparten.

– Du et høres ut som liten tid?

– Ja, men vi er effektive når vi setter i gang, svarer byggelederen og ler litt.

Så blir han alvorlig igjen.

– Jeg har arbeidet med Stina og Lintho i mange år og vet hva de står for, sier han.

Thor Yrke beskriver hvordan naboer og andre har ment at det ikke lar seg gjøre å reise et komplekst anlegg på så kort tid, men så går det likevel.

– Jeg har samarbeidet med de involverte firmaene i 30 år. Jeg vet at vi ikke bruker tiden på å lete etter ting vi kan ta hverandre på. Vi er opptatt av å dra lasset sammen og å hjelpe hverandre. Vi har felles mål; å bli ferdige i tide og at byggherren blir fornøyd. Selv om det er utfordrende og jeg tidvis kan sove dårlig, så vet jeg at vi løser dette sammen. Når Stinas folk nå får to uker til på seg, så er de ferdige, understreker han.

Leverandør på kundens lag

Tilbake til Lintho, som med Stinas ord har mye gående på en gang nå.

– På hvert av prosjektene legger vi daglig tre til fire billass belegningsstein. Det er mange tonn som er i bevegelse, og vi er helt avhengige av jevn leveranse for å holde fremdriften. Heldigvis vet vi at Multiblokk holder fremdriften.

Kvaliteten er alltid bra, det samme er oppfølgingen. Er det noe som må justeres så er de smidige og tilpasser seg. Multiblokk er alltid på kundens lag, selv når det kan være en utfordring for dem.

– Og kvaliteten?

– Kvaliteten Multiblokk leverer er jevn og god. Det gjør det lett å maskinlegge.

Bildet øverst er fra arbeidet i Karmsund havn i fjor.