Infiltrasjon i vegen

Multiblokks permeable industristein Multiloc Dren egner seg like godt i vegbanen som på større areal.
11189
Tekst: Inger Anita Merkesdal

På Bryne bygger Grunn-Service AS om en veg til miljøgate. Vegen snevres inn med bed, mens kryss oppgraderes med den permeable industristeinen Multiloc Dren fra Multiblokk. På bildet øverst er fra venstre Kjell Tore Skretting, Rune Aniksdal og Trond Hegdal.

11188
På bildet er fra venstre Kjell Tore Skretting, Rune Aniksdal og Trond Hegdal.
11191
Når kjørebanen er ferdigstilt med asfalt vil kryssene med den permeable industristeinen ligge lavest.

Grunn-Service AS investerte i maskin for maskinlegging av belegningsstein for noen år siden. Etter den tid har de brukt den til legging av flere tusen kvadratmeter betongstein, og de er godt fornøyd med både maskinen og belegningssteinen.