Jordfuktig betong, eller juletrefot

– Da skal jeg ha tre kubikk Nilsen, sier Leif Arild Aandal, fra Landskapsentreprenørene AS. – Skal bli, svarer Jens Laland i Multiblokks resepsjon, og sender beskjeden videre: «Johnny; tre kubikk Nilsen med det samme, takk».
Jordfuktig betong Landskapsentreprenørene AS 1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Leif Arild Aandal skal sette kantstein ved nye Bore skule i Verdalsvegen. Firmaet er underleverandør på prosjektet, med ansvar for skolens uteområdeog kantsteinen langs vegen.

– Du bestilte tre kubikk «Nilsen»?

– Ja, det er en betongblanding som er litt mer enn jordfuktig.

– Hvorfor heter den Nilsen?

– Nei, si det … Jeg mener det er noe som henger igjen fra gammelt av, fra en som het Nilsen og likte litt våtere betong. Det finnes flere varianter. Du kan også gå inn til Jens og be om Juletrefot så får du det, forteller Aandal med et smil.

– Og hvorfor blander dere ikke betongen selv?

– Det tar tid å blande tre kubikk i ei reie. Da må du i tillegg ha sand, sement og plass til å arbeide og lagre, samt tilgang til strøm og vann. Det er mye å spare på å kjøpe jordfuktig betong hos Multiblokk.

Jordfuktig betong Landskapsentreprenørene AS 4
Leif Arild Aandal i Landskapsentreprenørene AS, henter nok et lass jordfuktig betong hos Multiblokk.

Fiks ferdig vare

Multiblokk selger jordfuktig betong på bestilling på kort varsel året rundt, bortsett fra i romjula.

– Kundene kommer inn og får ferdig blandet betong i de kvanta og den kvaliteten de skal ha, direkte i hengeren eller på lastebil, forteller Jens Laland.

Han har arbeidet i resepsjonen hos Multiblokk i en mannsalder, og kjenner både produktet og kundene. Johnny Sele jobber i blanda. Fra Jens ringer til ham, og til jordfuktig betong detter ut, går det få minutter.

Jordfuktig betong er standard betong som er klar til bruk. Den er omtrent like fuktig som jord. Som når du setter spaden i bakken og spar opp jord, uten at det følger fukt med.

– Nilsen er en betong som inneholder noe mer vann, forklarer resepsjonisten.

– Hva med Nilsen pluss?

– Det er en betongblanding som er litt våtere enn Nilsen, forklarer Jens tålmodig.

Nilsen pluss pluss er jordfuktig betong med enda mer vann oppi, mens Juletrefot er nesten flytende.

11108
Rutinerte Jens Laland i Multiblokks resepsjon.

I flere varianter

– Juletrefot?

– Det kommer fra da vi skulle ha førjulsfest første gangen. Da var jeg nede på Skjæveland og hentet to foringer på en halvmeters høyde. Jeg tok dem med opp til Multiblokk, satte et PVC-rør i midten til å ha juletreet oppi og snakket med Jonny om det jeg skulle ha. En betong som er våt. Den fløyt ut og fylte forhøyningsringene, og det ble jo veldig bra! minnes Jens.

Noen dager senere kom det en mann inn og ba om ekstra våt betong.

– Jeg har akkurat brukt det samme, jeg vet hva du trenger, sa jeg, beskriver Jens.

Så ringte han Johnny og ba om noe mer av den Juletrefotblandingen, og siden har det vært navnet. Trenger du en flytende betong, for eksempel for å lage juletrefot av en kumring, er det den du skal be om. Når Juletrefot tippes i hengeren flyter den utover, men den flyter ikke av.

Den typiske kunden på jordfuktig betong er anleggsgartnere, og anlegg generelt.

– De bruker den for å sette kantstein, støper granitt eller fester fundament. Vi leverer også jordfuktig betong til baderomsgulv.

– Er det Nilsen eller Juletrefot?

– Nei! Da har vi vår egen Baderomsgulvblanding!

Jordfuktig betong Landskapsentreprenørene AS 6
Det var tre kubikkmeter jordfuktig betong på planet, og Leif Arild Aandal kan kjøre ut for å få jobben gjort.

Fakta

Multiblokk selger også jordfuktig betong i flere styrker, fra B20 – B35.

Jordfuktig betong kan leveres med sinker, som forsinker herdeprosessen, slik at det går noe lengre tid før betongen tørker. Alternativt kan den leveres med akselrator, som setter fart på herdingen.

Vinterstid tilsettes gjerne antifrost, som gjør at betongen også kan brukes i noen kuldegrader.