Karmsund havn; utvider med mer Multiloc

Når Lintho Steinmiljø AS skal legge ytterligere 26 000 kvadratmeter industristein på Karmsund havn, er igjen Multiblokk leverandør.
Multiloc Husøy Karmøy 10
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Havnen sørøst på Karmøy er etablert til dels på holmer og skjær, og utfylte masser. Den er bygget ut i flere omganger. Høsten 2016 ble den utvidet med 4 000 kvadratmeter. Også da ble arealet dekket med industristeinen Multiloc fra Multiblokk og arbeidet utført av Lintho Steinmiljø AS.

Denne gangen utfører Lintho Steinmiljø AS leggingen på oppdrag av Vassbakk & Stol AS. Oppstart blir allerede i første halvdel av oktober, og anlegget skal være klart for overlevering før jul.

Multiloc har en enestående bæreevne. Dette bildet er fra utvidelsen høsten 2016.

Har investert

– Vi håper og tror på godvær, men har investert i nytt utstyr for å våtfuge, forklarer daglig leder i Lintho Steinmiljø AS, Stina Lintho Lippestad.

Østlendingen har i en årrekke hatt øverste ansvar for landets ledende bedrift innen maskinlegging av betongstein. Hun har like lenge reist landet over og har god kjennskap til vestlandsværet.

– Utstyret slammer fugesanden ned, og vi vil bruke dette dersom det blir for vått til å fuge på ordinær måte. Selv om vi håper på godt vær, ser jeg for meg at vi får bruk for dette.

Det vil i tillegg bli høyt tempo på anlegget for å bli ferdige før jul, bekrefter hun.

På store, effektive prosjekt kan Lintho Steinmiljø AS levere 500 kvadratmeter ferdig dekke per dag.

Valgte Multiloc til Husøy Karmøy 1
– Vi valgte industristein fordi det er et solid og holdbart materiale, forklarte Per Ørpetveit, teknisk sjef i Karmsund Havnevesen, i forbindelsene med arbeidet i 2016.

Samarbeid og sikkerhet

Forutsetning for å få levere til prosjektet var leveringssikkerhet.

– På forhånd snakket vi med Multiblokk om hva vi er avhengige av for å lykkes.

Pris og kvalitet er selvfølgelige krav, men vi må også vite at vi ikke kommer til å vente på stein. Det var en helt avgjørende faktor for å tildele denne kontrakten til Multiblokk.

Leveringssikkerhet, samt langt og godt samarbeid, understreker daglig leder i Lintho Steinmiljø AS, Stina Lintho Lippestad.