L-element; høy stabilitet og kort arbeidstid

Prefabrikkerte L-elementer kan benyttes som frittstående vegger, fundament eller støttemurer. De har et veldig bruksområde, tar liten plass og kan likevel ta opp betydelige krefter. Dessuten sparer de tid.
L element støyskjerm Brusand 9
Tekst: Inger Anita Merkesdal

– Egentlig er det merkelig at disse ikke er mer brukt. Det er få produkter som har slike anvendelsesmuligheter. Spesielt i kombinasjon med styrke og brukervennlighet, mener Atle Skandsen hos Multiblokk.

Den erfarne selgeren har fulgt opp Risas prosjekt på Brusand, hvor Risa har montert 65 meter L-element levert av Multiblokk.

På Brusand breddeutvider Risa riksveg 44, og etablerer ny undergang, nye bussholdeplasser, gang- og sykkelsti samt parkeringsplass. En betydelig kommende utbygging i Stokkelandsmarka, med boliger for tusentalls mennesker samt industriarbeidsplasser, krever ny innfartsåre og rørsystem.

Utvidelsen gir behov for støyskjerming, og her er vi kommet frem til temaet; L-elementene Multiblokk har levert.

L element støyskjerm Brusand 8
Håndmann Arild Garborg hos Risa ved L-element selskapet har montert på Brusand i forbindelse med et veiprosjekt.

Vanvittig effektivisering

– Støyskjermene vi bygger er ikke beregnet som støttemur for mer enn 30 cm. masse. På deler av strekket er høydeforskjellen fra hagene ned til gangstien omtrent en meter. Her er det ideelt å bruke L-elementene, forklarer Risas formann på prosjektet Morten Horpestad.

Alternativene er lødd mur eller stedstøping.

– Det hadde tatt mye mer tid. To mann brukte en god dag på å montere disse. Skulle vi ha stedstøpt, ville det gått en dag til forskaling, en dag til støping og en dag til rydding. Så måtte muren kanskje ha trengt tid til herding før vi kunne lødd inntil. Det hadde fort gått en uke. Med L-elementene kan du ha en maskin som monterer fortløpende på fremsiden og deretter en maskin som kan fylle masser bak muren, så er jobben gjort på en dag. Disse elementene kan effektivisere en slik jobb vanvittig, forteller formannen hos Risa.

På avrettet masse

L-elementene Multiblokk leverte har not- og fjærsystem på sidene, samt istøpt løftevaier. De leveres i ulik bredde, høyde og tykkelse, og som hjørneelement. Massen som legges på den horisontale elementdelen gir stabilitet. Jo mer vekt som skal tas opp, jo bredere horisontal flate.

Håndmann Arild Garborg og maskinfører Stig Nærland monterte elementene på Brusand. De bekrefter at jobben gikk fort, men har ett forslag til forbedring.

– Løftevaierne hadde litt ulike lengder. De kunne vært erstattet av løfteanker.

– Men ut over det er dere fornøyd?

– Å ja, for all del. Dette gikk fort og greit. Her står elementene på singel, men de kan nok plasseres på det meste, bare grunnen er stabil og avrettet, svarer de.

L element støyskjerm Brusand 6

Flerbrukselement

Også formannen er fornøyd.

– De er virkelig funksjonelle. På oppsiden har elementene utsparinger, som nok er beregnet for montasje av gjerde. Det ville vært en effektiv og enkel måte å bygge et fint gjerde på, og det synes jeg er positivt. Dessuten har de en veldig fin fasade. Det er nesten litt dumt at vi kommer til å gjemme den bak støyskjermen!

L element støyskjerm Brusand 10

Fakta

På Brusand har Risa montert rette L-element i to meters lengder. Konseptet har et betydelig produktutvalg med element i ulike høyder, bredder og lengder.