Luftig hotell med solid forankring

For å kunne balansere et bygg som Hotel Air kreves et kvalitetsdekke av solid format. Derfor valgte arkitekten de største Gangbanehellene.
Gangbane-Hotel-Air-1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Nybygde Clarion Hotel Air er et førsteklasses konferansehotell plassert så og si mellom Stavanger flyplass Sola og sanddynene på Solastranden. Hotellet har en helt spesiell utforming, og fikk med god grunn kommunens Byggeskikkpris i fjor.

KAP Kontor for Arkitektur og Plan har tegnet bygget, ansvaret for utforming av uteområdet har landskapsarkitekt MNLA, Imke Wojanowski, hatt.

Gangbanehellene fra Multiblokk bevarer kvaliteten over tid.

– Bygget har en usedvanlig letthet over seg, til tross for at det er så stort. Bygningskroppen gir også fine refleksjoner av dagslyset og himmelen, og fasaden endrer farge etter værforholdene. Et slikt bygg stiller større krav til sine umiddelbare omgivelser, mener hun.

Arkitekten valgte Gangbaneheller av flere grunner. Formatet på de store betonghellene fra Multiblokk og kombinasjonsmulighetene disse danner er en viktig årsak. En annen er behovet for å ivareta kvaliteten over tid. Det er gjennomgående trafikk på deler av området utenfor hotellet, derfor må dekket være solid nok til å tåle tung trafikk uten å endre utseende.

Gangbane-Hotel-Air-2