Lurabyen: Parkerer på permeabel belegningsstein

I Sandnes bygger Hent et attraktivt, nytt bydelssenter, Lurabyen. Det vil bestå av en god kombinasjon boliger, forretninger, kontorer og andre naturlige servicetilbud.
4677
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I parkeringskjelleren i senterets største bygg ligger om lag 9000 kvadratmeter Plaza permeabel belegningsstein, fra Multiblokk. Denne er maskinlagt av Lintho Steinmiljø AS.

Ferdig utbygd vil Lurabyen huse rundt 1200 arbeidsplasser og 7000 boliger, i variert størrelse og utforming. Boligene blir liggende nært et friområde og sentrumsbebyggelsen med tilhørende gatetun og torg. Det første ruvende bygget skal bli et bo- og aktivitetssenter, med kjøpesenter. Bygget er om lag 10 000 kvadratmeter totalt. Parkeringskjelleren er vel 9000 kvadratmeter.

Lurabyen under bygging
Komplekset Lurabyen under bygging.

Flere fordeler

I garasjen er dekket og søylene prefabrikkert betong, veggene er plass-støpte og gulvet er Lintho Steinmiljø i ferd med å dekke med permeabel belegningsstein, drensteinen Plaza fra Multiblokk.

Hents Helge Voss, som er arbeidsleder og primært har ansvar for betong, viser oss rundt.

– Vi valgte Plaza fordi belegningssteinen er drenerende og kan legges helt plant. Økonomisk sett er løsningen vel så god som asfalt. I tillegg gir det oss mulighet til å få gulvet ferdig på et helt annet tidspunkt i byggefasen, i forhold til om vi skulle ha valgt asfalt, forteller Helge Voss.

4671
Blant fordelene med permeabel belegningsstein i garasjer, er mulighet til å få gulvet ferdig sent i byggefasen.

Roser samarbeidet

– Er det noen utfordringer med løsningen?

– Det blir en annen logistikk. Totalt blir det svært mange paller, om lag 670, samt inntransportering av settesand og fugesand. Du må være i forkant med det meste, for å slippe transporten inn etterpå. Her har Multiblokk vært svært fleksible. Desuten har Multiblokk en god sjåfør, Egil Tjora. Når jeg snakker med ham, eller ordrekoordinatorene, blir alt tilrettelagt for at vi skal få inn varene på kortest mulig tid, forklarer Helge Voss engasjert og fortsetter:

– I tillegg synes jeg personlig at det er mye finere med belegningsstein enn med asfalt. Selv ville jeg avgjort valgt belegningsstein, understreker han. Og går over til å rose Lintho Steinmiljø.

– De er utrolig profesjonelle og arbeidet går unna. Lintho har levert et godt stykke arbeid. Vi har forresten brukt Lintho før, og dette er i hvert fall ikke siste gangen vi har lyst til å bruke dem.

4674
Personlig synes jeg det er mye finere med belegningsstein enn med asfalt sier, Helge Voss, arbeidsleder hos Hent.
Plaza drensstein i parkeringshallen i Lurabyen 6
Den lyse betongsteinen Plaza er med på å heve trivselen i garasjen.