Miljøvennlig brannstasjon

Funksjonalitet er selvfølgelig alfa og omega for en brannstasjon. Scancheholen brannstasjon er utformet for optimal beredskap, samtidig som prosjektet er usedvanlig miljøvennlig.
Scankeholen brannstasj Multiloc dren 7
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Med sirkulærdisponerte masser og drenerende dekker bidrar overvannshåndteringen positivt i klimaregnskapet for den nye brannstasjonen i Stavanger.

Scankeholen brannstasj Multiloc dren 3
Under den drenerende industristeinen Multiloc Dren fra Multiblokk, ligger granitt av ypperste kvalitet.

Stavanger kommune erstatter en gammel brannstasjon med to nye, plassert i Scancheholen og Lervig. Samarbeidskonstellasjonen totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør, LINK Arkitektur, Teqva og Norconsult vant BVP-konkurransen om utformingen og oppføringen av begge.

Brannstasjonen på Scancheholen ble overlevert før jul. Den fremstår som et signalbygg og vil forhåpentligvis inspirere innen utforming, overvannshåndtering og miljø.

Blant kravene fra byggherren var 35 prosent klimagassreduksjon, sammenlignet med et referansebygg. Fasit ble 39 prosent reduksjon.

Infiltrerer alt på tomten

Blant kriteriene til prosjektet var lokal overvannsdisponering, i forprosjektet beskrevet som håndtering gjennom lukket fordrøyning. Utbyggerne valgte å erstatte et lukket fordrøyningsmagasin av betongrør med en sprengsteinsfylling som infiltrerer nedbøren til grunnen, via et permeabelt betongsteinsdekke av Multiloc Dren.

– Denne løsningen har spart prosjektet for et millionbeløp i investering. Vi benyttet granitt av ypperste kvalitet i et betydelig volum, for å skape god porestruktur for fordrøyningen. Det som ikke forsvinner i tomten, går ut i ledningsnettet via overløp, forklarer Livar Salte.

– Og du vet at det virker?

– Vi arbeidet på tomten i ett års tid etter at anlegget var utformet, uten avløp. I den tiden forsvant alt vannet i grunnen, og det regnet tidvis mye, svarer han.

Bruk av masser kan være en betydelig kilde til CO2-utslipp. Til prosjektet ble det benyttet gjenbruksmasse fra sykkeltunnelen som samtidig ble etablert på motorvegen. Av totalt 18 000 kubikk masse var 17 000 kortreiste, ikke nyttbare masser.

Brannstasjonen ligger like ved Mosvatnet, Stavangers første offentlige vannkilde.

God plassering utfordrende grunn

Stavanger kommune lyste ut konkurransen om å bygge to brannstasjoner med gitte tekniske kvaliteter, på definerte tomter. Totalentreprenør Kruse Smith med samspillspartnerne LINK Arkitektur, Teqva og Norconsult vant oppdraget ut fra design, gjennomføring og pris.

Scancheholen brannstasjon ligger på en liten trafikkøy, avsatt til formålet, mellom en påkjøringsrampe og motorveien. Tomten kunne knapt vært brukt til noe annet og har en ideell plassering for utryktinger. Men plasseringen er avgjort bedre enn grunnforholdene.

Det ligger kommunalteknisk infrastruktur over tomten og fundamenteringen er to meter dypere enn vannflaten i Mosvannet, som ligger like ved. Derfor står de nederste meterne av prosjektet i grunnvannet fra det som en gang dannet vannforsyningen til det første offentlige vannverket for Stavanger.

Da de begynte å traue ut tomten, måtte de tette vannårer som kom fra Mosvannet, for å ikke drenere dette ut i tomten. Derfor er denne mer eller mindre lukket, når det gjelder grunnvann. Det ble gjort ved å bygge en ringmur som er fundamentert ned til under de kommunaltekniske ledningene, som ligger på nedsiden, nærmest motorvegen.