Multiloc Dren inne og tett ute

IVAR IKS, det interkommunale selskapet for vann, avløp og renovasjon, er litt ditt og litt mitt. Det eies av 11 kommuner i Sandnes – Stavanger området. Men kan du forestille deg hvorfor de valgte å legge drenerende industristein inne og ordinær Multiloc ute?
11250
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Seksjonsleder Kjetil Gard tar imot oss ved IVARs renseanlegg for Nord-Jæren, på Mekjarvik. Anlegget omgjør kloakk og matavfall fra hele regionen til ressursene biogass og gjødselpellets.

Det er derfor vi er på besøk.

11313
– Vi kjører med trucker hele tiden. Når vi har drenerende dekke, slipper vi å bruke sluker inne. Så er det så lyst og fint! sier IVARs seksjonsleder Kjetil Gard.

Bygde lagerplass

Pelletsproduktet selges som gjødsel i Norge, og er svært ettertraktet i Vietnam. Med måneders mellomrom fraktes bigbag med gjødsel fra oss, på kontainerskip til Vietnam.

Kloakkrenseanlegget fra 1988 ble utvidet i 2016. Da ble området på fremsiden av noen veldige fjellhaller sprengt vekk og planert. IVAR trenger lagerplass til sekkene som produseres mellom hver leveranse. Opprinnelig ble de lagret ute, men pelletert gjødsel må stå tørt. Derfor har IVAR investert i to rub-haller for lagring av gjødselen, som kanskje skal til rismarker, for alt vi vet.

11311
Uteområdet er godt å kjøre på, enkelt å holde rent og tåler punktbelastningene fra kontainere, også i sommervarmen.

Må tåle belastning

Omvisningen med Kjetil Gard starter der.

I området mellom den bakerste hallen og fjellet kjører slambiler. IVAR valgte tett dekke ute, fordi det kan forekomme søl av kloakk. I så fall må arealet spyles og vannet ledes til egen oppsamling for rensing. Derfor er arealet etablert som lukket område med Multiloc og slisserenner, som fanger opp vannet.

– Dette er også oppstillingsareal for kontainere. Asfaltdekke var aldri et alternativ. Det synker ved punktbelastning når det blir varmt. Multiblokks industristein av betong tåler punktbelastningen og danner et fint dekke. Skulle vi være uheldige å ødelegge noen steiner, kan de erstattes uten at det blir sår i flaten, beskriver Gard.

– Men hva med Multiloc Dren inne?

11314

Tre i en

– Jeg lette en stund på nettet, og fant den drenerende steinen på hjemmesiden til Multiblokk. Vi diskuterte en del hva vi skulle velge. Du får en veldig slingring på trucken når du kjører i humper med bigbag på gaffelen. Kontainerne kan ikke så skjevt, på ujevnt gulv må de bygges opp med klosser. Derfor var punktsluker aldri et alternativ, forklarer han.

– Multiloc Dren løser flere utfordringer. Gulvet er flatt, betongsteinen tåler belastningen fra kjøringen og kontainerne, samtidig som dekket drenerer. Nå har vi drenering under hver eneste sekk. Når det regner, og det gjør det jo, får vi med oss fukt inn når vi kjører. Med drensteinen forsvinner nedbøren rett ned. Nei, dette er gode greier, sier han og viser oss ivrig rundt på det fine nye anlegget.

– Om hallen blir for liten er det plass til en til. Området er ikke statisk. Hadde vi lagt asfalt hadde vi fått en masse spesialavfall hvis vi bygger om. Industristeinen kan vi jo bare ta opp og bruke om igjen.

– Fornøyd altså?
– Vi er veldig fornøyd, både med produktene og det gode arbeidet som er gjort.

Masse fra fjellhallene ble brukt til å etablere uteområdet.