Når overvannsdisponering blir tøft!

Lokal overvannsdisponering (LOD): Sandnes kommune har en strategi om at overvann skal håndteres mest mulig lokalt. Det kan bli lekkert!
Multiloc Dren og Borg Gressarmering i Mikkelbærstien 8
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Bildene er fra et byggefelt på Bogafjell, hvor drenerende Borg Gressarmeringsstein og Stavheller fra Multiblokk dekker parkeringsplassen.

Fra skog til felt

Borg Gressarmeringsstein har gjennomgående åpninger for drenering og gress. Den drenerende steinen gir spennende muligheter både alene og sammen med en rekke av Multiblokks andre betongprodukter, som Stavheller.

På dette feltet, som heter Mikkelbærstien, utførte Bjelland AS grunnarbeidene. Tidligere Dimensjon, nå Sweco, har prosjektert det hele mens Sandnes Tomteselskap er utbygger.

– Vi kom til en snauhogd skog, forteller anleggsleder Svein Viste fra Bjelland AS.

Entreprenøren fjernet jord og dårlige masser, og etablerte alt knyttet til vann og avløp samt kabelgrøfter, veier og parkeringsplass.

Feltet har en felles parkeringsplass.

Null-utslipp

I feltet er det om lag 40 boenheter fordelt på rekkehus og lavblokker, samt en kommunal bo-institusjon. Grunnen består av morenemasser i skrånende terreng, og feltet har en felles parkeringsplass for hele området. Den er ca. 1000 kvadratmeter, hvorav ca. 850 kvadratmeter er dekket med drenerende betongstein, resten av Stavheller.

Svein Viste forteller at det er null utslipp fra feltet til kommunalt overvannsystem. Det er fordrøyning på anlegget, og lokal infiltrasjon i drensteinenen. Det overvannet som ikke infiltreres renner til slutt ut i terrenget. – I denne sammenhengen er dette et belegg som egner seg godt, sier han.

Parkeringsplassen bygget de opp med 50 cm pukk 20-120 og 20 cm bærelagsgrus 0-32.

– Hvordan gikk det?

– Arbeidet gikk greit, og da jeg var på besøkt, så jeg at det også er blitt fint med vekst i gressarmeringssteinen, forteller Viste fra Bjelland AS.

Multiloc Dren og Borg Gressarmering i Mikkelbærstien 4
Parkeringsplassen er dekket med betongstein fra Multiblokk, Borg Gressarmeringsstein og stavheller i lekker kombinasjon.

Fakta

Fakta Borg Gressarmeringsstein:

Drenssteinen produseres i enheter på LxBxH: 600 X 400 X 100. De gjennomgående fugene sørger for drenering samtidig som åpningen er tilstrekkelig til at gress vil trives. Steinen egner seg både i offentlige og private areal.

Fakta Stavheller:

Stavhellen er en klassisk, slank helle med minimumsfas på ca 1 mm. Den produseres i fargene koks og grå, og kan legges både i forband og i staver. Dette gir deg mange muligheter for å skape spesielle mønstringer.