Gode argument for taket

Urbanisering, klimaendring og strengere krav gjør det nødvendig å ta alle flater i bruk når vi skal håndtere overvann. Det kan gi økt trivsel.
Illustrasjon Urbant uterom komplett
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Rune Egeland, daglig leder i Multiblokk, er styremedlem i Klima 2050. Sammen med Per Møller-Pedersen i Storm Aqua følger de opp arbeidet i det 8-årige forskningsprogrammet. Der har de hatt gleden, og nytten, av å møte Leca-representanter. Resultatet av Klima 2050-samarbeidet er blant annet konseptet Urbane uterom.

Urbane uterom er fordrøyende tak, hvor nedbør tidsforsinkes i knust Leca, dekket med lett belegningsstein, gjerne også beplantning.

Få noe godt ut av det

Fremfor å bare tidsforsinke nedbør i grønne tak, bør vi bruke muligheten til å utvikle bruksareal som i tillegg er fordrøyningsareal. Egentlig må vi være mye mer på taket, sier han bestemt.

– Hvorfor?

– Fordi taket kanskje er den fineste plassen på eiendommen! Fra taket har du utsikt, du er løftet opp fra bakken, du er ute, men kan samtidig være uforstyrret. På tak kjenner du på vidsyn, stillheten og du får masse lys. Du er på en måte tilbaketrukket, men samtidig midt i et åpent areal. Du får… la oss kalle det en opplevelse av frihet.

Han smiler overbevisende.

– Hva kan jeg bruke taket til?

Rune Egeland
Rune Egeland ivrer for mer bruk av taket.

– Du kan bruke det til å være på. Du kan bygge uterom, taket er velegnet til dyrking og på varme sommernetter kan du bruke det til å sove på.

Tradisjonelt har kravet til tak vært at de skal være tette. Så har vi sagt ta taket i bruk for å fordrøye overvann. Men med urbaniseringen og økt arealmangel er det viktig å gi flatene vi har merverdi. På taket kan og bør vi fordrøye overvann. Men ta det nå i bruk til mye mer, svarer Egeland entusiastisk.


Vannbalanse blir viktig

Det første Urbane uterommet ble lagt på Lilleborg Terrasse, et leilighetskompleks i Stokke i Vestfold. Multiblokk arbeider med konkrete prosjekt knyttet til Urbane uterom, men Rune tenker videre.

– Når vi er på konferanser og annet, og møter mennesker fra hele verden, opplever vi at alle har samme utfordring. Hos oss har vi vann nok. Det er ikke en selvfølge, og det er heller ingen selvfølge at vi har rent vann. De fleste i verden sliter med at de ikke har nok vann, og at når det kommer, så kommer det i for store mengder, beskriver han alvorlig.

– Jeg har også tenkt over at det Leca-materialet, som vi bruker på Urbane uterom, egentlig er et filtermateriale egnet for å rense drikkevann. En gang i fremtiden kan det hende at knust Leca, i en eller annen form, kan benyttes til å filtrere nedbøren på taket. Vi må i hvert fall starte med å tenke på både tak og nedbør som ressurser, mener han.

Fakta

Rune Egeland deltok på verdenskonferansen for belegningsstein i Seoul. Da handlet de aller fleste foredragene om overvann. Alle snakker om de samme problemene som vi er opptatt av i Norge. Utfordringen er den samme uansett hvilke klima vi lever i. Når det regner, kommer det for mye vann på en gang, og det skal håndteres.