Permeabel belegningsstein i innendørs parkering

Plaza er en belegningsstein med god motstand mot vridningskrefter, og er så lys at den reflekterer taklyset. Blant annet derfor anbefales den i parkeringsarealer. Hvor velegnet den er i nedkjørsler, dokumenteres i Forum Jæren.
3639
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Permeabel belegningsstein drenerer effektivt vekk regn- og smeltevann som kommer inn med kjøretøyene.

Ved bruk av belegningsstein i parkeringskjelleren unngår en å måtte ta store maskiner inn i parkeringshallen. Det gir en mer fleksibel byggeperiode.

  • Leggerbeidet kan gjøres uten at det oppstår noen avgasser, som ved asfaltlegging.
  • Dekket kan legges når en ønsker det, uavhengig av andre prosesser. Deler av det kan også tas i bruk før hele garasjen er ferdig.
  • Betong tåler trykk uten at overflaten deformeres. Skulle det mot formodning oppstå skader på en del av dekket, kan dette utbedres uten at dekket påføres ”hull”.
  • Ved å velge en lys betongstein, som Plaza, får en et dekke som reflekterer taklyset, fremfor å absorbere det, som asfalt gjør. Resultatet er at arealet blir lysere, uten at det tilføres mer energi.
  • Formen på Plaza gir denne belegningssteinen god motstand mot sidevegsvridning. Derfor er den meget velegnet i forbindelse med parkering. Belegningsstein er velegnet i kombinasjon med varmekabler, for eksempel i innkjørsler, fordi maskinleggingen av steinen ikke påvirker kablene som kun er beskyttet av et tynt sandlag.
3650
Høghuset på Bryne er et landemerke på Jæren. Den underjordiske parkeringskjelleren er belagt med belegningssteinen Plaza fra Multiblokk.

Lys parkering for høyhuset

Høyhuset Forum Jæren er et signalbygg på 65,4 meter, på Bryne. Visjonen for prosjektet som Forum Jæren er en del av, var å skape en ny bydel hvor læring, næring og kultur virker sammen slik at de ulike områdene gjensidig styrker hverandre. I dag er den ambisiøse visjonen virkelig med Forum Jæren, Nasjonalt Garborgsenter, folkebibliotek, Bryne videregående skole, kunstnere og kunstgalleri samlet i en pulserende, ny bydel hvor 3500 mennesker har sitt daglige virke.

Fornøyd formann

Midt i klyngen er en underjordisk, lys parkeringskjeller på om lag 4500 kvadratmeter. Multiblokks permeable belegningsstein Plaza er benyttet både i parkeringskjelleren og i innkjørselen.

Stangeland Maskin AS var ansvarlige for grunnarbeidene og engasjerte Lintho Steinmiljø AS til å maskinlegge Plaza-steinene.

– Lyst belegg gjør seg i parkeringskjellere, se hvor fint det er! sier Stangeland Maskins formann for prosjektet, Jon Tjåland, mens han viser rundt.

– Vi er også veldig fornøyd med hvor fort arbeidet gikk. Lintho Steinmiljø har opparbeidet seg en erfaring som gjør at arbeidet går unna. I tillegg er de flinke med detaljene, mener han.

3648
Stangeland Maskins formann for prosjektet, Jon Tjåland, er fornøyd både med Plaza-steinene og med arbeidet til Lintho. Det gikk effektivt unna og resultatet ble meget bra, mener han.

Enkel prosess

– For oss er det veldig greit å slippe å måtte planlegge for å få store maskiner inn for å asfaltere. Dessuten egner belegningsstein seg svært godt sammen med varmekablene i innkjørselen.

– Hvorfor?

– Når belegningsstein maskinlegges over varmekabler roter ikke maskinene til for kablene som ligger i sanden. Her var det bare å avrette massen, legge ut kablene, dekke de med noen centimeter sand og la Lintho overta. Det er så greit så, forteller formannen hos Stangeland Maskin.

3644
Når belegningsstein maskinlegges over varmekabler, roter ikke maskinene til for kablene som ligger i sanden. Derfor egner belegningsstein seg svært godt sammen med varmekabler i innkjørselen i parkeringshaller.

Venter flere prosjekt

Belegningssteinen Plaza er en permeabel belegningsstein. Den kan benyttes som et drenerende dekke, eller som ordinær belegningsstein. På sidene av Plaza-steinene er det låseknaster som gir denne belegningssteinen spesielt god regningsstabilitet. Derfor er Plaza velegnet til at fra dekker i industri og parkeringsareal, til veibaner og industriareal. Den benyttes også i private gårdsplasser.

Lintho Steinmiljø har lagt Plaza som permeabel belegningsstein på flere prosjekt nord for Boknafjorden.

– Dette er, så langt jeg kjenner til, den første parkeringskjeller med permeable belegningsstein i Rogaland på sørsiden av fjorden, sier Stina Lintho, daglig leder i Lintho Maskin AS.

– Jeg er helt sikker på at dette er den første av mange flere. Nå begynner bevisstheten å øke også i Stavanger, Sandnes og sørover når det gjelder disse gode, tekniske løsningene, understreker kvinnen som leder landets største firma innen maskinlegging av belegningsstein.