Permeabel belegningsstein - nå også på taket!

Det er ikke bare på bakken permeabel belegningsstein kan bidra til løsninger. I Trondheim er Plaza Dren benyttet på et testtak, i forbindelse med et forskningsprosjekt.

Bygget er en del av Høvringen avløpsrenseanlegg, og taket er stilt til disposisjon av Trondheim kommune. Målet er å utvikle et tak som har god fordrøyningskapasitet, samtidig som taket kan bli et attraktivt uteområde. Taket er tekket på tradisjonelt vis, men over tekkingen ble det lagt ut et 200 mm tykt oppbygningslag av Filtralite, et Leca-produkt med betydelig forsinkelseseffekt. På dette ble det lagt et permeabelt dekke av Multiblokks belegningsstein Plaza Dren, som er fuget med Filtralite, tilsvarende det som er brukt til oppbygningen.

Taket er ett av Skjæveland Gruppens prosjekter i Klima 2050.