Permeabelt prestisjeprosjekt

På Bryne bygger Nortemp et betydelig fryselager. Dette skal betjenes av semitrailere, som vil påføre dekket ekstrem belastning. Uteområdet har Gartner Anlegg dekket med permeabel belegningsstein fra Multiblokk.
4610
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Opprinnelig var planen å legge to lag asfalt, og føre alt overvannet i sluker. Nå er det lagt 10 000 kvadratmeter Multiloc Dren.

Det første argumentet for belegningsstein, fremfor asfalt, var at uteområdet er en oppstillingsplass for lastebiler, med påfølgende marktrykk. Samtidig vil all tungtrafikk påføre dekket betydelig slitasje i form av gjentagende svingning. Belegningsstein av betong er langt mer motstandsdyktig både mot trykkbelastning og vedvarende slitasje.

Da det i tillegg viste seg at prisforskjellen mellom to-lags asfalt og belegningsstein ikke var så stor, valgte byggherren betongløsningen.

4615
Geir Åge Liland grunnla Gartner Anlegg. Han er i dag prosjektleder i firmaet, og har stor tro på permeabel belegningsstein.

Kuttet kostnader

Et vesentlig argument for permeabel belegningsstein er fall- og ledningsproblematikken. Fallet fra tomten til eksisterende rørsystem er minimal. Dersom arealet skulle bygges opp med asfalt, sluker og ledningsnett for å håndtere kommende nedbørsmengder, ville det krevd veldige omlegginger av eksisterende rør, eventuelt en pumpekum.

Takket være den permeable belegningssteinen, som leder overvannet ned i grunnen, har en spart inn et betydelig antall kummer. Det er etablert et overvannsnett på tomten, men det har betydelig mindre dimensjon. I tillegg har en kuttet hele kostnaden med en eventuell omlegging eller pumpekum.

4609
Gartner Anlegg har investert i utstyr for maskinlegging av belegningsstein.

Større anlegg

Gartner Anlegg er et forholdsvis nytt anleggsgartnerfirma. Det er fire år gammelt har 12 ansatte og et nærområde som strekker seg fra Stavanger til Egersund. Kundegruppen består i noen grad av privatmarkedet. I hovedsak jobber de med offentlige anlegg og for entreprenører.

Grunnleggeren er Geir Åge Liland. Han startet sitt første firma allerede i 2000, da mer rettet mot privatmarkedet.

– Nå går vi for større anlegg, vi har hatt god tilgang på arbeid og har drevet i pluss fra dag en, forteller Liland. Han er i dag prosjektleder i firmaet, mens Heine Schea er ansatt som daglig leder.

4617
Multiloc Dren produseres i 8 og i 10 cm tykkelse. Begge gir 12 prosent åpning i dekket.

Maskinlegging

Det er stadig større krav knyttet til «papirarbeid.» Geir Åge Liland legger på sin side stor vekt på å ha god HMS og å sørge for skikkelig kvalitetssikring. Derfor har han valgt å utvikle firmaet slik at det er stort nok til at de til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet på kontorsiden. Som et ledd i å sikre ordretilgangen, har Gartner Anlegg i vinter investert i belegningssteinleggemaskinen.

– Nå når det ser ut som at vi går mot en periode med færre oppdrag, er det viktig å være rustet. Derfor har vi tatt dette løftet. Vi har god erfaring fra steinlegging, men på de større anleggene kreves skikkelig utstyr. Det blir spennende å se hvordan dette går. I disse regnfulle tidene er vi sikre på at maskinlegging av permeabelt dekke kommer til å bli et vekstområde, understreker han.

Tro på drensstein

Gartner Anlegg har blitt kurset i maskinlegging av tyske fagfolk. Selv har Liland tatt en befaringsrunde i parkeringskjellere for å se gode og dårlige eksempler.

– Jeg var blant annet i parkeringskjelleren til Forum på Bryne, på anlegget Stangeland Maskin hadde der. Det er virkelig flott å komme inn dit. Med den permeable belegningssteinen Plaza er garasjen lys, tørr, ren og fin. Nå må vi få solgt inn mest mulig med permeabelt dekke. Det er rett og slett feil å fylle opp overvannsnettet med nedbør som kan infiltreres.

4614
Det permeable dekket før fuging.

Gi gass

– Området ser riktig godt ut og byggherren er fornøyd med det som er lagt til nå, fortalte Geir Åge Liland da Eureka besøkte anlegget på Bryne.

– For oss er dette et prestisjeprosjekt, selvfølgelig. Det er jo alle prosjektene vi har levert. Likevel må jeg innrømme at det var noe tøft å starte med 10 000 kvadratmeter første gang. Men dette har vi tro på. Vi har også fått tett og god oppfølging fra Multiblokk som er en fantastisk leverandør. Og permeabel belegningsstein er løsningen, så det er bare å gi gass!