Permeable dekker, fakta

Permeable dekker er faste dekker som lar vannet slippe ned i grunnen. Løsningen vil bli et vesentlig element i håndteringen av overvann.
611
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Permeable dekker lar regnvannet renne rett ned. Slik fjernes overvann effektivt, uten omfattende rørsystem for overvannshåndtering.

Permeabel belegningsstein har samme tekniske egenskapene som det tradisjonelle dekket av belegningsstein, men har større fuger eller åpninger som leder overflatevannet raskt ned til underliggende lag. Grovkornet fugesand uten finstoff, et settelag uten finstoff og et åpent bærelag sikrer at vannet renner ned i grunnen og infiltreres der.

Plaza Dren i hagen
Plaza er en solid belegningsstein som egner seg til permeable dekker. Den er også benyttet som permeabelt topplag på sentrumsgater i Sandnes.

Tekniske egenskaper

Permeable dekker er velegnet til parkeringsplasser eller –haller, veier, industriområder, fortau, torg og så videre. Belegningsstein er motstandsdyktig mot kjemikalier og tåler både vridningskrefter og punktlaster svært godt.

Det permeable dekket sikrer at vann og snø forsvinner raskt fra overflaten. Det kan legges helt fatt uten at drensefekten reduseres. Dette er en fordel feks. ved kjøpesentre der en skal håndterer traller og vogner.

Is og glatte partier reduseres på områder dekket med permeabel belegning.

Fakta

Hyppigere og kraftigere regnfall kombinert med store og tette flater, er en utfordring. Ofte er det kommunale VA-nettet underdimensjonert, og klimaendringene gir store kapasitetsproblem på eksisterende nett. Derfor stiller stadig flere kommuner krav til fordrøyning av vannet, med gradvis utslipp til VA-systemet. I mange tilfeller stilles også krav til å ta hånd om alt overflatevannet på egen eiendom.

Behovet for faste dekker som også ivaretar moderne krav til vannhåndtering har ført til utviklingen av permeabel belegning. Konseptet har i over 20 år blitt brukt med stor suksess i det øvrige Europa og i USA. I Tyskland alene ligger 20.000 000 kvadratmeter med denne typen toppdekker. Interessen for løsningene er store også innen forskingsmiljøet.