Permeable dekker og frost

Vannmettet masse fryser og er utsatt for teleskader. Masse uten finstoff, slik som benyttes under permeable dekker, er fullt av hulrom som vannet renner ned gjennom. Derfor er permeable dekker mindre utsatt for teleskader.
Plaza med snø på
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Fakta

Så lenge det ikke samler seg vann i massene under det permeable dekket, får en ikke samme utfordring med tele som i tradisjonell oppbygning.

Strøing av permeable dekker skal skje ved bruk av samme sortering av grus som det er benyttet i fugene.

Hovedprinsippet for permeable dekker er at nedbør skal sive ned gjennom dekket, som regel via fugene. Under dekket magasineres overvannet kortvarig i massene før det sakte synker ned og infiltreres i grunnen. Forutsetningen for at dette skal fungere etter hensikten, er at det er åpninger mellom steinene i bærelaget og settelaget. Derfor skal oppbyggingen under et permeabelt dekke ikke inneholde finstoff, og det skal fuges med fraksjon 2 – 5 mm.

Oppbygning med hulrom

Anbefalt oppbygning under et permeabelt dekke er et forsterknings-lag bestående av 20 – 120 mm, et bærelag hvor nedre del består av 4 – 64 mm og øvre del av 4 – 34 mm, samt et settelag på 2 – 12 mm. Dette gir et antatt hulrom for vannmagasinering i massene på mellom 15 og 20 prosent.

Fordi bærelaget under et permeabelt dekke er fullt av hulrom, som er forbundet med hverandre, har det ikke evne til å holde på vann. Hulrommene er i stedet fulle av luft, som isolerer. Derfor vil ikke slike masser fryse på samme måte som ordinære masser i tradisjonell oppbygning, vil gjøre.

Plaza i Jernbanegata vinterstid
Dette drenerende dekket av betongsteinen Plaza fra Multiblokk ble lagt i Jernbanegata i Sandnes i 2014.

Mer robust mot tele

I snøvær vil snøen samle seg på et permeabelt dekke, på samme måte som over alt ellers. Men i mildvær vil snøen smelte og vannet sive ned. Fordi det ikke står vann på et permeabelt dekke, vil en ikke oppleve is-dannelse på samme måte som på et fast dekke, for eksempel asfalt.

Utfordringen ved frysing og tining er redusert på i permeabelt dekke, fordi vannet renner rett ned. Desuten gjør selve oppbygningen dekket mer robust mot tele, fordi massene ikke inneholder store vannmengder som kan fryse og utvide seg.

Poretrykk kan gi ustabil oppbygning fordi masser under toppdekket er vannmettet. dette vil ikke forekomme i en oppbygning uten finstoff, forutsatt at oppbygging har tilstrekkelig drenering.