Tørr parkering i Bergen

Enklere og tryggere anleggsarbeid, samt trivelig, lyst og tørt miljø for gjestene. Det er blant fordelene ved å benytte belegningsstein også i parkeringsanlegg innendørs.
2518
Tekst: Inger Anita Merkesdal

På Åsane i Bergen bygger Consto AS ”Horisont”, et kjøpesenter på to etasjer, hvor hver etasje er 20 000 kvadratmeter. Over dette reises tre bygg med til sammen 170 leiligheter.

Horisont kombinerer kjøpesenter med boliger, men ivaretar samtidig grønne lunger og torg-følelsen.

– Det blir 81 000 kvadratmeter totalt. Dette skal visstnok være det nest største prosjektet i landet for tiden. Så vidt jeg vet, slår det nye sykehuset i Østfold oss med noen tusen kvadratmeter, forteller driftsleder Kåre Skjerping.

Betongstein for parkering

Det er solskinn i Bergen denne morgenen, og stemningen på anlegget er positiv, preget av ro, aktivitet – og kontroll. Consto AS tilbyr prosjektutvikling, fra idé til ferdigstillelse. Firmaet ble etablert i Tromsø i 2006, er nå Nord-Norges største byggentreprenør og en betydelig aktør i nasjonal målestokk. Horisont er selskapets hittil største prosjekt. Parkeringskjelleren alene er 24 000 kvadratmeter, og det er den som er årsaken til at vi besøker prosjektet. Parkeringskjelleren får nemlig et dekke av en ny type belegningsstein, Plaza, som Multiblokk har utviklet spesielt for parkeringsarealer.

Drenerende belegg

Consto valgte belegningssteinen fra Multiblokk istedenfor asfalt på dekket i parkeringsgarasjen.

– Hvorfor?

– Det er lavt under taket. Hvis vi skulle asfaltere etter at taket er lagt, ville vi fått problemer med høyden på utstyret, med damp og med røyk. Når vi isteden legger industristein av betong er arbeidet uten disse utfordringene. I tillegg får vi en lys og fin garasje, mens asfalten gir mørke arealer. En annen stor fordel med belegningsstein er at vi kan gjøre oss ferdige med en etappe om gangen. Det kunne vi for så vidt ha gjort med asfalt også, men med belegningsstein blir det ingen synlige ekstraskjøter. Med belegningsstein dreneres det som kommer inn av overvann i fugene, svarer driftsleder Kåre Skjerping.

– Kan du utdype det?

– Med belegningssteinen slipper vi å anlegge et avløpssystem for overvann under dekket. Vi trenger heller ikke å etablere fall mot sluker i dekket. Det er allerede betydelig infrastruktur i grunnen og det er langt enklere å lage et flatt gulv, forklarer Skjerping.

2521
Driftsleder Kåre Skjerping utenfor kjøpesenteret ”Horisont” på Åsane. Kjøpesenteret blir på to etasjer à 20 000 kvadratmeter. Over dette reises tre bygg med til sammen 170 leiligheter. Parkeringskjelleren på 24 000 kvadratmeter dekkes med en ny type belegningsstein, Plaza, som Multiblokk har utviklet spesielt for parkeringsarealer.

Arbeid som går unna

Under topplaget av belegningssteinen Plaza er et lag settesand, et lag grus og fiberduk. Lintho Maskin maskinlegger belegningssteinen. De første 3500 kvadratmeterne med Plaza var på plass da vi besøkte prosjektet.

– Det er veldig spennende for oss å utføre nok et prosjekt for Consto, sier daglig leder Stina Lintho Lippestad.

– Tidligere har vi lagt belegningsstein for dem på Elverum Torg, Orkanger Amfi og på Coop Surnadal. Consto er tungt inne på samtlige av disse prosjektene, forteller hun.

Det bygges bokstavelig talt både høgt og lavt på Horisont-prosjektet. Deler av parkeringskjelleren er allerede tatt i bruk av arbeidere på prosjektet. I andre deler av kjelleren foregår fortsatt grunnarbeidet. Entreprenøren klargjør ett felt om gangen, noe som effektiviserer prosessen betydelig. Det er også betydelige mengder rør, kummer og annen struktur under dekket. Under hele garasjen er det blant annet etablert en gedigen brønnpark for jordvarme. Horisont skal levere varme til eget bygg. Muligens også til 650 leiligheter som etter planen skal reises bak bygget.

2520
Blant fordelene med belegningsstein på dekket i innvendig parkeringsareal er at området kan benyttes umiddelbart, selv når det er lenge før jobben er gjort. Årsaken er blant annet at arbeidet ikke avgir noen farlige gasser. Lintho Maskin AS utfører leggingen av parkeringssteinen fra Multiblokk.

Hurtig legging

Lintho Maskin startet arbeidet sitt 5. mai. Etter planen skal hele dekket være ferdig innen utgangen av september. Logistikken er et stort tema på Horisont-prosjektet. Den er rett og slett ganske krevende. Driftslederen anslår at det kommer minst 30 trailerlass til anlegget daglig. Multiblokk leverer ett trailerlass daglig når arbeidet går for fullt. Det kreves en enorm oppfølging for at alle skal få losset på rett sted til riktig tid.

– Multiblokk har fulgt opp dette på en meget fin måte. Vi har også latt oss imponere over tempoet Lintho holder når de legger stein. Presset for fremdriften er faktisk på oss, forklarer Kåre Skjerping.

Daglig leder ved Consto Bergen, Arve Sande, bekrefter dette.

– Jeg har aldri sett slikt utstyr i bruk før og er imponert over hvordan den maskinelle leggingen av industristein går unna. Det er virkelig artig å se hvor fort det går.

– Og dere er fornøyd?

– Ja, vi er veldig fornøyd. Vi slipper utfordringen knyttet til røyk, damp og materiell, som vi ville hatt om vi hadde lagt asfalt. Dessuten er jeg imponert over hvor lyst og fint det blir nå. Betongsteinen er virkelig noe helt annet!