Plaza for tørr parkering

Plaza gir trivelig parkering også, for den sakens skyld.
Plaza drensstein i parkeringshallen i Lurabyen 6
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Parkeringsgarasjer etableres ofte i forbindelse med større sentra som ønsker å legger til rette for gode besøksopplevelser for sine gjester. Se for deg da hvor deilig det kan være - spesielt vinterstid kanskje - å komme inn fra ruskevær og blåst til et trivelig og lyst område, hvor du kan gå ut av bilen uten å bli søkk våt på beina.

Bildene er fra prosjektet Lurabyen i Sandnes. Over garasjen ligger blant annet butikker, servicekontor og leiligheter i et bygg som er om lag 10 000 kvadratmeter.

Plaza drensstein i parkeringshallen i Lurabyen 7
Brukt bevisst kan betongsteinsdekker sørge for omgivelser som gir økt trivsel, økt besøk og økt handel.

Plaza er en betongstein som er velegnet for parkeringsareal, fordi steinene låses i hverandre med avstandsknaster. Dette gir Plaza god motstandsdyktighet mot vridningsskader, som kan oppstå når et uendelig antall biler svinger i samme retning, for eksempel. Plaza er lys, og kan i tillegg leveres som drensstein.

Ute har det vært regnvær iblandet sludd i dagevis. Inne er det fortsatt tørt og trivelig. I den grad det finnes vannoppsamling, er det på små areal med stedstøpt betong. I kjøre- og parkeringsarealet sørger Plaza Dren for at fuktigheten som følger med bilene inn forsvinner.

Plaza drensstein i parkeringshallen i Lurabyen 4
Innkjørselen til parkeringsgarasjen i Lurabyen har stedstøpt dekke. Her er det søkk vått ved regnvær.
Plaza drensstein i parkeringshallen i Lurabyen 3
Ute bøtter regnet ned. I garasjen er dekket i kjørearealet noe fuktig tett ved innkjørselen, mens det er vannoppsamling på den stedstøpte betongen.

Fakta

  • Lyst belegg i parkeringskjeller kan redusere utgiftene til belysning med 15 prosent.
  • Drenerende stein, som Plaza Dren, kan legges uten at det etableres overvannsnett med rør og sluker under dekket.
  • Med drenerende stein kan dekket legges helt flatt. Det reduserer tid i anleggsperioden.
  • Betongstein kan maskinlegges ved lave takhøyder.