Plaza, i nok en parkeringshall

Stangeland Maskin har igjen benyttet betongsteinen Plaza som dekke på et parkeringsareal. Årsaken var samlet erfaring fra tidligere prosjekt.
Plaza Stangeland Maskin Stangeland Næring Vest 1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I Stangeland Næring Vest er det reist et nytt bygg for Ahlsell. Dette er på 1 600 kvadratmeter, med parkeringskjeller nederst. Stangeland Gruppen er en av aktørene i prosjektet.

Driftsleder Tore Obrestad Plaza Stangeland Maskin Stangeland Næring Vest
Driftsleder Tore Obrestad hos Stangeland Maskin AS viser frem Ahlsells parkeringsgarasje med Plaza på dekket. Lyst, lekkert og god HMS er slående egenskaper ved betongsteinen fra Multiblokk.

Opprinnelig var det beskrevet asfalt som dekke i parkeringshallen, men utførende Stangeland Maskin AS ønsker i minst mulig grad å asfaltere under tak.

– Av HMS-hensyn er det utfordrende å asfaltere når dekket er kommet på plass. Så har vi levert noen prosjekt hvor Plaza erstatter asfalt, blant annet Lurabyen, og er fornøyd med resultatene av disse, beskriver prosjektleder Sigbjørn Tveiten fra Stangeland Maskin AS.

Ahlsell-bygget er 1 600 kvadratmeter, med parkeringskjeller nederst.

Også drenseffekten i fugene var et argument for valg av Plaza. I Ahlsell-bygget har de riktignok lagt Plaza med smale fuger, men også denne åpner for drenering mellom betongsteinene.


– Plaza ser greit ut når den ligger der. Betongsteinen er i tillegg kjøresterk, lys og fin. Derfor valgte vi etter en samlet vurdering Plaza fremfor asfalt i parkeringsgarasjen her hos Ahlsell, forklarer Stangeland Maskins prosjektleder.

Plaza i harkeringshallen fremfor asfalt 3
Driftsleder Tore Obrestad hos Stangeland Maskin AS.

Fakta

For flere år siden hadde Stangeland Maskin ansvaret for byggingen av parkeringskjelleren til høyhuset på Bryne. Det var den første av flere parkeringshaller med Plaza som dekke.