Regnvannet renner rett ned!

Multiblokks belegningsstein Plaza Dren er laget for områder hvor drenering er ekstra viktig. Her har hageeieren brukt Plaza Dren på terrassen, som svar på dreneringsproblematikken i hagen.
Plaza dren i privathage
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Tomten er flat og ligger i et byggefelt. På fremsiden av huset var en gammel treterrasse. Treverk er lite vedlikeholdsvennlig, og da terrassen i tillegg begynte å svikte, bestemte eieren seg for å erstatte treverket med belegningsstein. Samtidig ville han benytte anledningen til å utvide terrassen.

– På utsiden av terrassen var noen skrå bed som krevde en del vedlikehold. Jeg ønsket å forenkle hagearbeidet og få hagen mer stilren. Ved å fjerne bedene fikk jeg en fin flate og utvidet terrassen med 20 kvadratmeter, forteller hageeieren.

Plaza Dren i hagen
Plaza Dren lar regnvannet renne ned i de brede fugene.

Gode grunner mot fall

Han kunne ha valgt ordinær belegningsstein, men hadde en utfordring med dårlig fall. I ytterkanten av tomten, og terrassen, er det en vinkelmur. Det vil si at nedbøren ikke kan ledes dit. På de to motsatte sidene er huset, og fra huset er det bare ett nedløp for regnvann. Han våget ikke å legge fall på terrassen inn mot huset, fordi det ville ekstrabelaste nedløpet som allerede tar imot 40 prosent av alt takvannet.

Han kunne ha latt regnvannet renne mot gressplenen som er på sidene av huset. Men det ville igjen skapt fall inn mot boligen. I tillegg ville plenen på begge sider blitt sølehull. Desuten er nivået på den ene plenen høyere enn terrassen. Hadde han ledet vannet inn mot gressflaten, ville vannet med stor sannsynlighet samlet seg inn mot huset og blitt stående.

– Skulle jeg har klart å lede vannet vekk fra terrassen, ville jeg ha vært nødt til å lage fall i begge retninger. Det er virkelig mye unødig arbeid når jeg isteden kan bruke permeabel belegningsstein, ha en terrassesom er flat og la vannet renne rett ned!

Plaza hos Atle 5
Hagen før arbeidet startet.

Grundig grunnarbeid

Med permeabel belegningsstein kan terrassen være helt plan. Alt regnvannet renner ned i fugene mellom belegningssteinene og dreneres videre ned i grunnen. Derfor blir det ingen avrenning fra terrassen mot muren, huset eller plenen.

– Jeg har fulgt godt med på det nå i vinter. Det er ikke en dråpe som overbelaster plenen. Heldigvis, for den har hatt mer enn nok med å håndtere all nedbøren som treffer den, sier huseieren fornøyd.

Først ble bedene og massen under den gamle terrassen fjernet. Så bygget de opp et nytt underlag. Han startet med å legge ut et grovt nett, en jordarmering, for å holde pukken over jorden. Så ble det fylt på med grov pukk som drenerer godt. Denne ble dekket med en finere fiberduk. Øverst, under belegningssteinen, ble det lagt et settelag av 2/8.

Bilder fra omleggingen av hagen.

Skjønnheten i detaljene

Etterpå var det «bare» legge ut belegningssteinen og fuget med 2/5.

«Bare» handler om at huseieren liker å gjøre seg flid med detaljene. Han har valgt å legge belegningssteinen Plaza diagonalt. Derfor ble det en del ekstra arbeid i forbindelse med skjæringen. Men det ble fint!

Terrassen ble anlagt sommeren og høsten 2015. Vi har bak oss en usedvanlig regnfull høst og vinter, med lange sammenhengende perioder hvor regnet har vært nesten konstant. Det har ikke vært antydning av vannansamling på terrassen.

På terrassen er det lagt 60 kvadratmeter Plaza Dren. Alternativet kunne vært å legge en ny treterrasse, men etter å ha levd med en treterrasse i mange år, var eieren helt ferdig med tre som utegulv. – Jeg ønsket noe mer vedlikeholdsvennlig enn å måtte olje eller beise terrassen hvert år. I tillegg ønsket jeg noe som var noe mer stilrent og spenstig, enn en ordinær treterrasse, forklarer han. Illustrasjon: Blomen hage og landskap AS.

Plaza Dren gir tørr terrasse.

Fakta

I terrassen er en gårdskum. Denne er koblet til nedløpsrøret fra takvannet. Det er ikke fall til kummen. Den ligger der kun som en nødløsning i tilfelle det skulle oppstå en situasjon hvor for eksempel alle fugene plutselig er tette av is, og det blir bråsmelting. For å unngå en situasjon hvor vannet kan samle seg slik at terrassen nærmest blir et basseng, har han montert denne nødkummen. Sannsynligvis vil den aldri bli brukt.