Se den skolegården!

Vi har alltid heiet på gode oppholdsområder for den oppvoksende slekt, men skolegården til Bogafjell ungdomsskole er virkelig noe for seg selv. La oss presentere et uteareal av de sjeldne!
Bogafjell u skole 14
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Den er etterlengtet, ungdomsskolen på Bogafjell. Bydelen i Sandnes er blant kommunens største, og har inntil nå manglet egen skole for de eldste grunnskoleelevene. Sandnes kommune lider av voksesmerter, og ungdommene har blitt sendt til andre skoler.

Så – senvinteren 2018 var det byggestart for Bogafjell ungdomsskole. Den ble overlevert i juni i år.

Hoveddelen av skolegården mot amfiet.

Entreprenøren detaljplanla

Skolen er bygget i et bratt skogholt. Nordbø Maskin AS har hatt ansvar for grunnarbeidene og detaljprosjekteringen av uteområdet. Deres oppdragsgiver var Jærentreprenør, som hadde totalentreprisen på prosjektet. Da Nordbø Maskin kom inn, var området skoget og tømmeret tatt ut. Derfra har de gjort resten. Uteområdet var opprinnelig beskrevet med et annet dekke.

– Med ansvar for detaljprosjekteringen og resultatet, var vi litt usikre på dekket som opprinnelig var prosjektert, forteller anleggsleder Glenn Idar Lie.
– For å være trygge på kvaliteten på uteområdet foreslo vi at det ble erstattet med betongheller fra Multiblokk. Vi hadde en god dialog med Jærentreprenør og Sandnes kommune, og i samspill med landskapsarkitekten som vi benyttet på prosjektet, fikk vi gjennom vår løsning.
– Hvor stort areal med fast dekke snakker vi om?
– Det ble opp mot 4000 kvadratmeter totalt.

Betongheller med variasjon

Tomten er usedvanlig bratt og vel disponert. Nederst ligger en lun skolegård, med aktivitetsmuligheter og sittegrupper. Hele fremsiden av skolen er dekket av betongheller. De ligger i et mønster som gir passe variasjon, slik at det verken oppleves som ensformig eller masete. Mellom hellene fra Multiblokk og plenen er det byttet et fiffig innslag – en gitarformet installasjon, stor nok til å en romslig plen, klatreapparat og sitteplass.

Det første som møter deg når du kommer til skolen, er arealet for sykkelparkering. Nordbø Maskin har montert 300 sykkelstativ, fordelt på to områder. På begge ligger Gangbaneheller og Stavheller i mønster. Disse betonghellene er også brukt i skolegårdens nederste areal.

– Hvem bestemte hvilke betongheller dere skulle bruke?

– Strengt tatt var det vel meg. Det var vi som leide inn landskapsarkitekten, Åslaug Madsen i Prosjektil. Da vi kjente oss usikre på kvaliteten ved det beskrevne dekket, var det vi i samarbeid med landskapsarkitekten som bestemte hellene og utformingene, svarer anleggsleder Lie.

Bogafjell u skole 3
Gangbaneheller og Stavheller i mønster er benyttet også i sykkelparkeringen.

Forseggjort skolegård

– Hva synes du nå når jobben er gjort?
– Vi er meget fornøyd. Totalt sett ble dette et stilig uteområde, som har høg kvalitet og ser veldig bra ut. Vi er også virkelig fornøyd med måten prosjektet ble gjennomført på. Alle har trukket i samme retning, fra kunden vår, inkludert byggherren, og Multiblokk som leverandør, understreker han.

Skolegården rommer også vannrenner i brostein og en overvannsfoss, og fremstår virkelig som et oppgradert uteområde. Jevnt over hadde Nordbø Maskin 10 – 12 anleggsgartnere på prosjektet.

– Vi begynte å legge hellene i midten av februar, og fikk det ferdig, som planlagt, før ferien. Det er noen tonn stein som skulle ut på kort tid.

– Hvor mange?


– Internt hos oss snakker vi om 1 000 tonn betongstein, lagt for hånd.

– Gikk det greit?


– Det er lagt i et litt utfordrende mønster så vi måtte passe på å konsentrere oss for å ikke komme ut av det. Men jobben gikk veldig greit, det gjorde den virkelig. Vi har også fotografert prosjektet før, under og etter, og kommer til å bruke dette i reklamesammenheng. Du må også få med at vi hadde et godt samarbeid med Multiblokk. Det er mange kvadratmeter betongheller. De produserte og leverte alt i henhold til bestillingen.

– Kjekt?


– Ja, virkelig. Når alle trekker i samme retning og vi får et resultat alle er fornøyd med, så er det veldig gøy. Jeg var med det siste halve året, og dette er et av de kjekkeste prosjektene jeg har vært med på, understreker Glenn Idar Lie.

Bogafjell u skole 10