Skal fordrøye nedbør under permeabel stein

På Vestre Svanholmen åpner snart to veldige nybygg, med en standart som er hakket over normalen. Vi skal fortelle om energibrønner, oppgradert utomhusanlegg og overvannsdisponeringen.
11125
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Lars Berland Næringsbygg AS er byggherre for Vestre Svanholmen 5, mens Seabroker er byggherre for Vestre Svanholmen 3. Byggene etableres sammen, og bruken er beskrevet i faktaboks nederst i denne artikkelen. En førende faktor for prosjektet er et grønnere fotavtrykk, det fordrer kvalitet som varer. Prosjektet har også høy standard både inn- og utvendig.

– Gjennom god prosjektering, delt entreprise og fordi vi har lyktes i å hente inn gode priser, er byggekostnadene lave ut fra standarden, forklarer byggeleder Terje Aasen.

Grønn-blå løsning

Utbyggerne er opptatt av det grønne skiftet og bærekraft, det gjenspeiler seg blant annet i kvalitetsvalg. Det er lagt opp til vannboren varme i hallene via varmepumper og 20 geo-brønner, ti på hvert bygg. Disse samkjøres for å kunne utveksle varme og kjøling mellom de to byggene, og på den måten kunne utnytte ressursene optimalt.

Terje Aasen beskriver hvor avgjørende det er å bygge riktig. Lavere utbyggingskostnader kan også gi et grønnere fotavtrykk. Dette er viktig for dem.

Men vi er her for å snakke om overvanns-løsningen, basert på slisserenner og permeable dekker, levert av henholdsvis Skjæveland og Multiblokk.

I utearealene er det etablert permeable felt med slisserenne i. Nedbør dreneres ned, og tidsforsinkes i oppbygningen under det permeable dekket. Slisserennene er påkoblet infiltrasjonsledninger, når rennene fylles opp vil nedbør også sive fra disse og ut i oppbyggingen. Overvannet slippes til slutt ut på det kommunale nettet, men regulert, via kontrollert påslipp.

11127
Multiloc Dren forener de gode egenskapene fra betong industristein og permeable dekker.
11120
Byggeleder Terje Aasen på prosjektet.

– Hele det permeable dekket er et fordrøyningsmagasin. Vi kan, under et 200-års regn, risikere at overvannet stiger og blir stående over bakkenivå. Dette ivaretas med fallet, arealet er V-formet, forklarer Terje Aasen.

– Hele det permeable dekket er et fordrøyningsmagasin. Vi kan, under et 200-års regn, risikere at overvannet stiger og blir stående over bakkenivå. Dette ivaretas med fallet, arealet er V-formet, forklarer Terje Aasen.

Er pådriver


Vial, konsulenten for overvannsløsningen, kom sammen med byggherren frem til at fordrøyningsmagasin på overflaten, basert på det permeable dekket, er den optimaleløsningen.

– Denne kombinasjonsløsningen anbefaler vi stadig oftere, forklarer Sivert Alf Sivertsen i Vial AS.

– Under det permeable dekket benyttes masser uten finstoff, fraksjoner som er mindre enn 4mm. På den måten tillater vi at vann kan infiltrere gjennom veioppbyggingen og ned i grunnen uten at det oppstår setninger ved utvasking av finstoff. I pukklaget under den permeable steinen utnytter vi hulrommet i steinfyllingen til oppmagasinering av vann. På Svanholmen er det i tillegg avsatt tilstrekkelig med arealer på overflaten til at vi også kan oppbevare nødvendig fordrøyningsvolum oppå bakken, beskriver han.

Foreløpig er det lite grønt i uterommet, men utbyggerne skal investere mer enn påkrevd ut fra beplantningsnormen for Forus. De vil blant annet plante rikelig vegetasjon som gir farger og liv gjennom hele året.

– Dere er kostnadsbevisste, og dette hever prisen. Hvorfor går dere ut over normen?

– Fordi byggherrene er stolte av prosjektet og har lyst til at det skal vise igjen. Samtidig er vi opptatt av å utfordre det vanlige. Skal vi få utvikling må noen ta styringen og våge å gå først, svarer Aasen.

Multiloc Dren på Vestre Svanholmen 3
Tegningen viser overvannsløsningene på Vestre Svanholmen 3.

Fakta

Lars Berland Næringsbygg AS er byggherre for Vestre Svanholmen 5, mens Seabroker er byggherre for Vestre Svanholmen 3. Begge er kombinasjonsbygg

Vestre Svanholmen 5 rommer foruten kontorer produksjonslokale for Kamstål, som prefabrikkerer armering for byggebransjen. Bare hallen er på 4500 kvadratmeter.

Involverte selskap er Vest Betong, Consult 1 AS, Vest Totalentreprenør og byggelederen Terje Aasens firma TAA Rådgivning AS.

I Vestre Svanholmen 3 skal Seabrokers Fundamentering ha halve hallkapasiteten, Nordic Bulk skal disponere resten. Andre etasje blir kontor for de samme selskapene. Begge byggene er fullbooket allerede før åpningen. Kombinasjonsbygg med lager, produksjon og kontorfunksjonaliteter er lettere å leie ut enn rene kontorlokaler.