Slik bygger du Multiblokkpeisen!

Ønsker du dette trivelige og samlende midpunktet i hagen? Har du lyst på en enkel selvbyggerpeis? Da er det bare å følge veiledningen nedenfor!
Peis
Tekst: Inger Anita Merkesdal

NB! For å oppnå best mulig resultat må du være nøye. Bruk vater og vinkel!

2891
2892

1: Forsøk deg gjerne litt frem for å finne den ideelle plasseringen av peisen din.

Når du har bestemt plassen, skjærer du ut en åpning i belegget tilsvarende bunnen på peisen. Husk at peisen må stå på solid, frostfritt og komprimert underlag.


2893

2: Begynn med å sette sammen fundamentet. Det består av totalt 56 kubbesteiner. Lim alle steinene med vedlagte limemørtel som er i sekk. Unngå å blande limet slik at det blir for tykt, men bland det likevel til en fast konsistens. Kubbesteinene skal ha mest mulig ”kontakt” med hverandre, selv om det er lim i mellom dem.

2894
2895

3: Bygg opp fundamentet på Multiblokkpeisen og fyll den med drenerende masse. Når alle steinene er lagt på plass, skal mellomrommet i fundamentet fylles med drenerende masse. Bruk pukk, singel eller lignende, og komprimer dette etterpå. Toppen på massen skal være ca. 65 mm under toppen på steinen.

I denne åpningen legges ildfast stein i flukt med toppen på kubbesteinene. Pass på at den ildfaste steinen ligger i flukt med toppen på fundamentet på Multiblokkpeisen.

2896

4: Legg gjerne den ildfaste steinen i steinstøv eller sand, eller støp den fast, for å få den til å ligge jevnest mulig. Ildfast stein i tykkelsen 64 mm er ferdig kappet og legges i forband, totalt 20 stykk.

Begynn å legge steinen fra fremsiden, og arbeid deg bakover, Da vil det gjenstå en ca. 5 cm bred glipe i bakkanten. Denne helfylles med singel, steinstøv, sand, betong eller lignende, for å låse steinene og unngå forskyvning.

NB! Det er avgjørende at kubbesteinene og den ildfaste steinen ligger i flukt. Bruk gjerne limemørtel for å kompensere for eventuelle høydeforskjeller.

2897
Mellomstykke / ildsted

5: Selve ildstedet er i mellomstykket, og bygges i fem skift, med totalt 40 kubbesteiner. Alle steinene limes med limemørtel. Siden dette partier ikke ligger i forband, kan det være en fordel å lime kortsidene av kubbesteinene, i tillegg til å lime mellom hvert skift. La limemørtel få herde ligg før ildfast stein i 32 mm tykkelse limes på innsiden. Det benyttes totalt 27 hele og 6 halve ildfaste steiner. I bakkant limes ildfast stein i halvforband.

NB! Det kan være en fordel å fukte kubbesteinene før en smører på limemørtel.

2898

6: Peishyllen består av fire betongplater. Begynn med en hel plate som legges med ca 35 mm ”skyggekant” i fronten. På sidene blir det en kant på ca 10 cm. Tilsvarende legges en hel plate i bakkanten. De to mindre platene legges i mellom. Lim godt og rett av. Betongplatene kan variere noe i tykkelse, juster eventuelt med limemørtel.

7: Toppen monteres til slutt og består av 27 kubbesteiner. Lim igjen med limemørtel. Steinene settes på høykant. Pipen skal sentreres på betongplatene som utgjør heishyllen. Det skal være ca. 17 cm inn fra kanten på sidene, og ca. 10 cm inn fra kanten i fronten og i bakkanten. Innvendig i pipen fylles/pusses fugene med limemørtel. Hensikten er å tette fugene slik at røyken ikke siver ut der.

Denne løsningen har en åpen pipe. Vedlagt på pallen er fire kubbesteiner av en mindre dimensjon. Disse kan limes i hjørnene øverst på pipen, slik at en kan legge en skiferplate eller annet oppå, som pipetopp. Pipen kan om ønskelig også bygges høyere. Da kjøper en kubbesteiner ”normal” for å bygge videre.

2899
Multiblokk anbefaler at det benyttes gnistfanger i fronten og i røykåpningen. Tenn på og kos deg!