Smålekkert med Stor Gatestein

Det skal så lite til for å løfte et uteareal ett hakk ekstra.
Storgatestein i vegen på Kverneland 3
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Bare se på Storgatesteinen i denne lille veistubben!

Storgatestein i vegen på Kverneland 5
Her er Stor Gatestein fra Multiblokk lagt som dekke i gangfeltet. Steinen i nedre høyre hjørne er børstede Gangbaneheller.

Utenfor den nye Extra butikken på Kverneland ble det lagt Stor Gatestein i gangfeltet mellom butikken og vegbanen, og mellom vegen og parkeringsplassen. Mer skulle det ikke til!

Storgatestein i vegen på Kverneland 1
Stor Gatestein signaliserer noe bestandig, samtidig som den oppgraderer hele området.