Solid betongdekke i havna

Trafikkhavna på Husøy, Karmøy ligger usedvanlig vakkert til, og er som alle andre industrihavner utsatt for ekstreme belastninger. Derfor benytter de belegningsstein av betong, med industrikvalitet.
Multiloc Husøy Karmøy 1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Havnen sørøst på Karmøy er etablert til dels på holmer og skjær og utfylte masser. Den er bygget ut i flere omganger, og utvides og oppgraderes fortsatt. Senest i høst. Da ble et areal på 4000 kvadratmeter først utbedret, så dekket med industristeinen Multiloc fra Multiblokk.

Fjernet asfalt

Området har vært i bruk i flere år. Det var tidligere dekket med asfaltgranulat. Oppbygningen var utilstrekkelig, og dekket utsatt for punktbelastning, spesielt i varmt vær. Resultatet var et areal preget av huller, humper og søkk.

– Arealet krevde jevnt vedlikehold, derfor har vi utbedret det, forklarer Per Ørpetveit, teknisk sjef i Karmsund Havnevesen.

Grunnarbeidene ble utført av entreprenørfirmaet T. Halleland, som igjen leide inn Lintho Steinmiljø AS til å maskinlegge arealet. Området er ca. 4000 kvadratmeter, og ligger som en forlengelse østover av et betydelig større areal, som ble dekket med betongstein for fem – seks år siden.

Det er faktisk påfallende å nå stå på, gå på og fotografere de to arealene, og se hvor fint de flyter over i hverandre.

På avstand ser de to ulike arealene ut som ett dekke.

Uten setningsskader

– Vi senket hele området, la på nye masser og bygget det opp skikkelig fra grunnen av. Vi la også inn slisserenner med avlastningsplater, beskriver Torleiv Halleland, daglig leder hos T. Halleland.

– Hvorfor har dere valgt å dekke området med industristein?

– Vi valgte industristein fordi det er et solid og holdbart materiale, svarer Per Ørpetveit.

– Dessuten er det utrolig fint å kjøre på, supplerer Johannes Lothe. Han er leietaker på området og agent for Sea-Cargo.

Med full last har truckene på området 115 tonn akseltrykk.

– Det er nesten i overkant tungt. Hadde de stått stille, ville det blitt mye. Men så lenge de beveger seg, tåler dekket lasten. Disse truckene skal ikke ha mange millimeter ujevnhet før det blir problemer. Det er derfor det er så viktig at dekket ikke har setningsskader, understreker Lothe.

Multiloc Husøy Karmøy 7
Truckene på området har 115 tonn akseltrykk med full last.

Blir mer betong

En av fordelene med betongsteinen er nettopp at de tåler mer punktbelastning, og mer av varme. Det er en soleklar fordel, mener Torleiv Halleland.

– Vi har jo benyttet asfalt på andre områder, på midlertidige lagerareal. Men når det skal bygges opp permanent, går vi over til belegningsstein, forklarer den tekniske sjefen for havna.

Han ser utover sjøen, og peker mot holmene og skjærene som ligger mot øst og sør.

– Der skal vi utvide med tiden. Der skal vi fylle ut og bygge opp en stor, permanent containerhavn. Forhåpentligvis begynner vi å bygge kaier der høsten 2017. Så det blir avgjort mer belegningsstein her!

– Er dere fornøyd?

– Ja, vi er godt fornøyd både med jobben og med resultatet. Arbeidet kom noe sent i gang, men de hentet seg fort inn igjen, understreker den tekniske sjefen i Karmsund Havnevesen, Per Ørpetveit.

– Vi er også fornøyd. Vi har brukt Lintho Steinmiljø i flere år, og har et veldig godt samarbeid med dem. Tidligere har vi og benyttet dem på parkeringskjellere, og har meget gode erfaringer derfra, sier entreprenørrepresentanten.

Multiloc Husøy Karmøy 10
Aktørene forsikrer om at det blir mer industristein på containerhavnen.