Staselig ved Kvadrat

Et gulv av Gangbaneheller skaper en helhetlig løsning ved den oppgraderte hovedinngangen til Kvadrat Sør. Arkitekten begrunner valget.
Gangbanehelle-Kvadrat-4
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Uteområdet til oppgraderte Kvadrat, kjøpesenteret i Sandnes, er tegnet av Imke Wojanowski, Dipl.Ing. Landskapsarkitekt MNLA ved Brandsberg-Dahls Arkitekter AS. Hun har valgt å benytte Gangbaneheller fra Multiblokk i ett format, med gjennomgående fuger. Hun landet på den staselige dimensjonen 90 X 60 cm.

–Dette både på grunn av soliditeten, størrelsen og romligheten de gir. Blant fordelene med Gangbanehellene er at de tåler utrolig mye. I dette inngangspartiet blir det betydelig slitasje , forklarer hun.

Gangbanehellene fra Multivlokk er av Facemix kvalitet. Dette er Multiblokks noe påkostede to-lagssteiner, hvor det øverste laget er enda finere og tettere.

Gangbanehelle-Kvadrat-2
Gangbaneheller i domensjonen 90 X 60 cm med gjennomgående fuger gir en fin romlighet.

Skaper en helhet

Ved Kvadrat valgte arkitekten å utelukkende benytte de største av Multiblokks Gangbaneheller. Imke Wojanowski mener det avlange formatet danner en opplevelse av helhet sammen med den nye, påkostede glassfasaden, som struktureres av stående rektangulære felt.


3881

– Jeg er glad i Gangbanehellene, blant annet på grunn av de ulike formatene og soliditeten. Så hadde det vært fint om det fantes en større Gangbanehelle, i samme 1 på 3 format som stavhellene, fra Multiblokk. Det ville i ytterlig grad forsterket opplevelsen av en retning, mener hun.

Elegant løsning

Under belegget er det montert en slisserenne, for å samle opp overvann fra flaten. Det eneste som synes er den smale åpningen av slisseforhøyeren.

– Slisserennen var entreprenørens valg. Men med slisseforhøyeren er slisserennene en veldig smal og elegant løsning. Jeg planlegger selv å benytte slisserenne i et annet prosjekt som foreløpig bare er på planstadiet.