Tørr, trivelig takterrasse!

Leilighetskomplekset Lilleborg Terrasse har et lett, fordrøyende betongtak. Uterom på taket øker trivselen, gir høyere attraktivitet og tilsvarende høyere utleie- og salgspriser. Hva venter du på?
Urbant uterom Lilleborg Terrasse 10
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Så sant det gjøres riktig, er det fullt mulig å bygge takhager og –terrasser som fordrøyer nedbør. Da vil en ikke bare bidra til å redusere flomfaren, en vil også skape attraktive uterom som hever byggets verdi.

Oppholdsareal på taket kan kompensere for uterom på bakken, og gi høyere arealutnyttelse. På samme måte kan håndtering av overvann på taket erstatte andre investeringer i overvannshåndtering.

Skanbygg, utbygger av Lilleborg Terrasse, så mulighetene. I sommer ble det fordrøyende taket lagt på bygget, som ligger i Stokke, like utenfor Sandefjord.

Urbant uterom Lilleborg Terrasse 12
I overkant av 450 kvadratmeter av taket er dekket med Multiblokks spesialutviklede betongstein for tak, Plaza lett aktiv. Dekket er fuget med drenerende natursand.

Prinsippet for Urbant uterom er enkelt. Over membranen legges et lag knust Leca. Dette dekkes av den usedvanlig lette permeable steinen Multiblokk har utviklet for tak; Plaza lett aktiv.

Disse steinene har målene 20 x 20 x 7 cm. Det øverste laget består av betong, oppbyggingen er av Leca.

Løsningen basert på Leca og betongstein har Multiblokk utviklet i samarbeid med Leca. I Stokke ble arbeidet utført av Sola Hage & Anlegg. De har også deltatt ved å optimalisere utførelsen av leggingen.

Her er en artikkel som beskriver detaljene ved prosjektet.

Urbant uterom Lilleborg Terrasse 7
Denne permeable steinen, Plaza lett aktiv, har Multiblokk utviklet til bruk på fordrøyende tak.

– Takarealene har betydelige potensialer både i forbindelse med overvannsdisponering, og som oppholdsareal. Nå er vi i mål med det første fullskalaprosjektet, og vi ønsker flere, sier daglig leder av Multiblokk, Rune Egeland, entusiastisk.

Gjennom Klima 2050 vil selskapet fortsette forskning på fordrøyende tak, for å dokumentere alle resultatene.