Ugressfjerning

Det er enklere å forebygge ugress enn å fjerne det. Det er flere tiltak som kan begrense problemet.
Enkelt vedlikehold på gårdsplassen 2
Tekst: Inger Anita Merkesdal
 • Det bør lages en god avgrensing opp til eventuell beplanting.
 • Fylte fuger gjør det vanskelig for ugresset å etablere seg.
 • God drenering gir forholdsvis tørre fuger.
 • Ved å feie belegningen ofte, stresses ugresset. Der hvor det er slitasje eller trafikk, vokser det ikke ugress.
 • Det ugresset som vokser opp skal bekjempes så ofte som mulig så det ikke utvikler seg og sprer flere frø.

Det finnes flere grunnleggende metoder for ugressbekjempelse.

 • Sprøyting
 • Brenning
 • Damping
 • Frysing
 • Infrarød bestråling
 • Børsting
 • Spyling / høytrykkspyling
 • Luking

Tidligere ble ugresset ofte bekjempet med en plantegift, men av hensyn til miljøet er dette lite aktuelt nå.

Prinsippet i den termiske ugressbekjempelsen er at en gassflamme, infrarød stråling eller damp bringer ugressets temperatur opp til ca. kokepunktet. Cellestrukturer sprenges og roten som forsøker å forsyne planten med vann, tørker ut og dør pga. av den kraftige fordampningen som skjer fra den ødelagte celleveggen.