Urbane Uterom

Uterommet på taket kan bli et verdifullt Urbant Uterom.
Illustrasjon Urbant uterom komplett
Tekst: Inger Anita Merkesdal

De tre firmaene Leca Norge, Multiblokk og Bergknapp har etablert partnerskapet Urbane Uterom, der vi tilbyr gode løsninger for grønne tak. Initiativet er et resultat av vårt arbeid gjennom Klima 2050.

Her er vår felles informasjonsbrosjyre om trivsel, miljø og fordrøyning gjennom uterom på tak.

Urbane Uterom er i oppstartsfasen og vi trenger pilotprosjekter.