Urbant uterom: Taket er lagt!

Sammen med partnere i Klima 2050 utviklet og lanserte Multiblokk i fjor konseptet «Urbane uterom.» Dette er funksjonelle og fordrøyende uterom på tak, og åpner for et vell av muligheter. Sammen med Sola Hage & Anlegg er det første taket lagt.
Urbant uterom Lilleborg Terrasse 5
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Lilleborg Terrasse er et leilighetskompleks i Stokke sentrum. Stokke ligger vakkert til i det bølgende Vestfold-landskapet, i et område som tradisjonelt har vært preget av velholdte gårdsbruk. Da gjør det seg kanskje ekstra å ivareta miljøet med et tak som tar hensyn til kommende klimaendringer.

Prinsippet for Urbane Uterom er enkelt. Over membranen legges et lag knust Leca. Dette dekkes av den usedvanlig lette permeable steinen Multiblokk har utviklet for tak; Plaza lett aktiv.

Disse steinene har målene 20 x 20 x 7 cm. Det øverste laget består av betong, oppbyggingen er av Leca.

Utbygger av Larvik Terrasse er Skanbygg Norge AS, ved Per Chr. Kielland. Sola Hage & Anlegg var utførende, daglig leder Martin Sveinsvoll ledet arbeidet.

I overkant av 450 kvadratmeter av taket er dekket med Plaza lett aktiv, fuget med drenerende natursand. Selskapet hadde fire mann på jobben, som ble gjort på en uke. Dette inkluderer arbeid rundt sluker og ventilasjon. De bygget også inn en boccia-bane i dekket.

Legging av Leca og Plaza Lett Dren

Urbant uterom Lilleborg Terrasse 8
Multiblokk lanserte grå Urbane uterom på Bygg Reis Deg-messen på Lillestrøm våren 2017. Nå er det første fullskalaprosjektet lagt, på Lilleborg Terrasse i Vestfold.

– Gikk arbeidet greit?

– Ja. Vi har gjort dette før. Det var vi som la taket på forskningsprosjektet på Høvringen i 2016, og prinsippet er det samme som vi benyttet da, forklarer daglig leder hos anleggsgartnerfirmaet, Martin Sveinsvoll.

Sola Hage & Anlegg har undervegs deltatt i arbeidet med å optimalisere utførelsen av leggingen, og satte pris på at de også ble valgt til å utføre jobben på Lilleborg Terrasse.

– Det er litt spesielt å jobbe på et slikt underlag, men nå har vi arbeidet oss frem til gode metoder. Blant fordelene ved å legge slike dekker på tak, er at steinene er så lette. Det er spesielt godt på et stort tak, hvor en risikerer å måtte flytte steinene manuelt, understreker lederen av Sola Hage & Anlegg.

Også daglig leder av Multiblokk, Rune Egeland, er fornøyd.

– Vi har hatt et tett samarbeid og dialog med Skanbygg Norge AS, og har stor tro på fordrøying på takflatene. Takarealene har betydelige potensialer både i forbindelse med overvannsdisponering, og som oppholdsareal. Nå er vi i mål med det første fullskalaprosjektet, og vi ønsker flere, sier han entusiastisk.