Multiblokk: Landets beste prosjekt

Asheimtunet på Sandved i Sandnes ble i 2016 kåret til årets beste boligprosjekt. Et besøk på området forklarer hvorfor.
Asheimtunet Jadarhus 1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Byggefeltet er kompakt og innholdsrikt, uten å virke trangt. Trivelige, lave småhus ligger rundt åpne fellesareal. Det er preget av høy standard og gode løsninger på alt fra lekeplasser til beplantning, og området er tydelig etablert på beboernes premisser.

Trivelig bomiljø med belegningsstein og heller 14
I området er det rikelig plass til et yrende liv. Her kan barna leke fritt, tegne på hellene og løpe som de vil. -Det er en befrielse å kunne gå fremfor å kjøre inn til hver bolig, forklarer Hobberstad, prosjektsjef for utbygger Jadarhus.

Human touch

– I utformingen tok vi utgangspunkt i beliggenheten. Asheimtunet ligger mellom by og land. Arkitekten så på hvordan de gamle gårdstunene var formet, og har tatt dette med både i utformingen av byggene og fellesområdene, forklarer Kurt Hobberstad, prosjektsjef for utbygger Jadarhus.

For å oppnå trivsel og trygghet har de blant annet valgt vekk intern bilkjøring. I utkanten av området er gjesteparkering. Beboerne parkerer i arealbesparende, automatiske parkeringsanlegg utformet etter mønster av gamle driftsbygninger.

Trivelig bomiljø med belegningsstein og heller 9
Uteområdet er åpent og tiltalende, men med plass til gode levegger, skjerming og lekekroker. I de offentlige arealene ligger Gangbaneheller fra Multiblokk.

Tar gata tilbake

Barna får dominere i de indre gatene og tunene. Arealet som ikke er benyttet til bilveier og oppstillingsplasser, er blitt romslige og varierte fellesareal.

– Slipper du bilene til, er det bilene som dominerer. Jeg vil tro at de som flytter inn og opplever hvordan barna får ta gata tilbake vil sette stor pris på dette, sier Hobberstad.

I alle fellesarealene ligger Gangbaneheller fra Multiblokk, ved boligene er det lagt Multimix og i overgangen mellom privatsone og Gangbanehellene er det benyttet farget Multimix. Opparbeidelsen av uteområdene, inkludert alle dekkene, er nydelig utført av Stangeland Maskin AS.

Tunet er trivelig

Høyere kvalitet

Utformingen av dekket er utradisjonell og god.

– Hvorfor har dere valgt dette?

– Vi ønsket å skapet et privat preg, og å bygge opp om tun-følelsen. Det var arkitekten, Sjo Fasting arkitekter, som foreslo disse produktene. Dessuten skal feltet bygges ut over flere år. De som kjøper seg inn i senere byggetrinn vil vurdere ut fra det vi allerede har bygget. Disse områdene har så høy kvalitet at de selger seg selv, sier prosjektsjefen.

– Jeg har også erfart at i felt hvor vi legger inn litt ekstra kvalitet under opparbeidelsen, vil de som flytter inn se verdien av et trivelig miljø, og vedlikeholde det. Også derfor har vi sørget for høy ferdigstillingsgrad med fin beplantning og gode utegulv.

Hjemmekoselig for store og små.