– Vi klarte det, igjen!

I september fortalte vi om en «hårete» ny Multiloc-kontrakt; Lintho Steinmiljø AS hadde inngått avtale om å maskinlegge 26 000 kvadratmeter industristein på Karmsund havn.
Valgte Multiloc til Husøy Karmøy 23
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Oppstart var i oktober og kravet var at over 20 000 kvadratmeter måtte være fuget og ferdig før jul.

– Vi klarte det! bekreftet Stina Lintho Lippestad fornøyd, da vi ringte og spurte hvordan det gikk.

– Det ble hektisk, men vi lyktes med det som skulle bli gjort før årsskiftet. Og Havnesjefen var meget godt fornøyd med både Vassbakk, oss og produktet, forteller den daglige lederen i landets største firma for maskinlegging av belegningsstein, Lintho Steinmiljø AS.

Vassbakk & Stol AS hadde ansvaret for grunnarbeidene.

Valgte Multiloc til Husøy Karmøy 11
Lintho Steinmiljø AS la og fuget ca. 21 000 kvadratmeter Multiloc industristein på et nytt kaiområde på Karmsund havn før jul. Her fra innspurten i desember.

Blant rekordene

Kontrakten på 26 000 kvadratmeter Multiloc utgjør 190 vogntog industristein, som Multiblokk produserte og leverte i henhold til avtalen, og med uvanlig kort varsel.

Leveransesikkerheten var faktisk avgjørende for at Multiblokk fikk dette oppdraget.

– Pris og kvalitet er selvfølgelige krav, men vi måtte vite at vi ikke kom til å vente på stein. Det var en helt avgjørende faktor for å tildele denne kontrakten til Multiblokk. Leveringssikkerhet, samt langt og godt samarbeid, understreket Lintho Lippestad i forbindelse med kontraktsinngåelsen i høst.

Nå har altså både Multiblokk og Lintho Steinmiljø lyktes igjen. For Multiblokk er denne leveransen blant de største selskapet har hatt. Den største var 42 500 kvadratmeter Multiloc, som ble lagt på CCB-basen for noen år siden.

Nå klargjøres et område hvor en brakkerigg har stått, etterpå skal også det arealet dekkes med Multiloc.

Stoler på industristein

Lintho Steinmiljø AS har gjennomført flere prosjekt på industrihavnen på Karmøy, og fordelene ved betongstein kjenner eierne og brukerne av havnen godt. I februar skal selskapet legge ytterligere 5000 kvadratmeter Multiloc. Den steinen er allerede på plass, og dette er en del av kontrakten fra i høst.

Fakta

Lintho Steinmiljø AS la og fuget ca. 21 000 kvadratmeter Multiloc industristein på et nytt kaiområde på Karmsund havn før jul.

Leggearbeidet på kaien startet i oktober og kaiområdet er driftsklart allerede.